Seksjon for forskingstenester, Det helsevitskapelege fakultet

Forskingsstøtte

Tilsette ved det Helsevitskapelege fakultet vert vist til Seksjon for forskingstenester sine intranettsider (logg inn med vanleg brukarnamn for å komme inn). Relevant informasjon til andre besøkande finst på forskingssiden til Det helsevitskapelege fakultet.

Doktorgradsutdanninga
Doktorgradsutdanninga ved det Helsevitskapelege vert administrert av Seksjon for utdanningstenester frå januar 2017. Sjå på sidene våre for forskarutdanning for meir informasjon.

Ansatte ved Forskningstjenester ved Helsefak:


COLOURBOX8065642-red2.jpg
Siste nyheter

Opprykk-illustrasjon-ballonger-Bredde-180px-
Baldur Sveinbjørnsson - ny professor ved Helsefak

Baldur Sveinbjørnsson, fagområde cellebiologi og histologi ved Institutt for medisinsk biologi. Opprykk fra 15.09.10.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

En uventet feil oppstod : Søk feilet:

Error rendering component