Fakultetsledelsen

Dekan og professor 
Prodekan forskning, stedfortredende dekan og professor
Prodekan utdanning og professor
Prodekan forskerutdanning og professor
Jan H. Rosenvinge
Prodekan klinisk utdanning og førsteamanuensis
Terje Steigen
Faglig rådgiver formidling og professor

 
Fakultetsdirektør 
Assisterende fakultetsdirektør 
Leder for Seksjon for forskningstjenester 
Leder for Seksjon for formidlingstjenester
Leder for Seksjon for personal-og økonomitjenester 
Leder for Seksjon for utdanningstjenester 
Leder for Enhet for medisinerutdanningen

 

 

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved Helsefak:


Siste nyheter

TEO_cropped.jpg
– Fusjonen gjør oss til en sterkere aktør i nord Fra 1. januar 2016 har UiT Norges arktiske universitet virksomhet i hele Nord-Norge og er landets tredje største universitet målt i antall studenter.
Les nyhetssaken

REKTORENE kvadrat 073A3187 copy.jpg
Fusjon: Vedtok ny organisasjonsstruktur – Dette er et godt svar på det oppdraget vi har fått fra regjeringa. Vi organiserer det nye universitetet med større og mer robuste fagmiljø.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]