Fakultetsledelsen

Dekan og professor 
Thrina Loennechen

Prodekan forskning, stedfortredende dekan og professor
Johanna U Ericson Sollid 

Prodekan utdanning og professor
Geir Lorem

Prodekan forskerutdanning og professor
Jan H. Rosenvinge

Prodekan klinisk utdanning og førsteamanuensis
Terje Steigen


Rådgiver formidling og professor
Maja-Lisa Løchen

 

Fakultetsdirektør 
Kjetil Kvalsvik

Assisterende fakultetsdirektør 
Trond Nylund

Leder for Seksjon for forskning, utdanning og formidlingstjenester 
Ståle Liljedal

Leder for Seksjon for personal og økonomitjenester 
Ann-Sofie Rydningen  

Leder for Enhet for medisinerutdanningen
Eva Gjerdrum


 

 

 

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved Helsefak:


Siste nyheter

TEO_cropped.jpg
– Fusjonen gjør oss til en sterkere aktør i nord Fra 1. januar 2016 har UiT Norges arktiske universitet virksomhet i hele Nord-Norge og er landets tredje største universitet målt i antall studenter.
Les nyhetssaken

REKTORENE kvadrat 073A3187 copy.jpg
Fusjon: Vedtok ny organisasjonsstruktur – Dette er et godt svar på det oppdraget vi har fått fra regjeringa. Vi organiserer det nye universitetet med større og mer robuste fagmiljø.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]