Fakultetsledelsen

Dekan og professor 
Thrina Loennechen

Prodekan forskning, stedfortredende dekan og professor
Johanna U Ericson Sollid 

Prodekan utdanning og professor
Geir Lorem

Prodekan forskerutdanning og professor
Jan H. Rosenvinge

Prodekan klinisk utdanning og førsteamanuensis
Terje Steigen

 

Fakultetsdirektør 
Kjetil Kvalsvik

Assisterende fakultetsdirektør 
Trond Nylund

Leder for Seksjon for forskning, utdanning og formidlingstjenester 
Ståle Liljedal

Leder for Seksjon for personal og økonomitjenester 
Ann-Sofie Rydningen  

Leder for Enhet for medisinerutdanningen
Eva Gjerdrum


 

 

 

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved Helsefak:


Siste nyheter

TEO_cropped.jpg
– Fusjonen gjør oss til en sterkere aktør i nord Fra 1. januar 2016 har UiT Norges arktiske universitet virksomhet i hele Nord-Norge og er landets tredje største universitet målt i antall studenter.
Les nyhetssaken

REKTORENE kvadrat 073A3187 copy.jpg
Fusjon: Vedtok ny organisasjonsstruktur – Dette er et godt svar på det oppdraget vi har fått fra regjeringa. Vi organiserer det nye universitetet med større og mer robuste fagmiljø.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]