Seksjon for økonomi og innkjøp

Seksjonen ivaretar økonomistyring, økonomiforvaltningen og innkjøp for hele UiT, og bidrar til virksomhetsstyring gjennom økonomiske mål og tiltak. For disse områdene yter vi ledersøtte og administrativ støtte til fagmiljøene.

UiT Norges arktiske universitet får sitt oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennom årlige tildelingsbrev.

Nærmer informasjon om økonomi, eierskapsforvaltning og leveranser til UiT:

Fellestjeneste innkjøp

Ansatte ved Seksjon for økonomi og innkjøp:


[Loading...]

[Loading...]

Kontaktinformasjon
Seksjonsleder Geir Sørensen

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet
Seksjon for økonomi og innkjøp
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø

Besøksadresse
Administrasjonsbygget, B-fløya
Hansine Hansens veg 18

Nøkkeltall: Driftsinntekter 2019