Seksjon for personal og organisasjon

Utfører saksbehandling, rådgivning og utvikling som gjelder et bredt spekter av oppgaver innen HR, organisasjon og HMS

  • Tjenester: variabel lønn, reise, endringer i arbeidsforhold mv
  • Forvaltningsoppgaver og spesialistfunksjoner
  • Organisasjons- og medarbeiderutvikling

 

Det vil være aktuelt å opprette følgende faggrupper:

  • HMS og beredskap
  • Lønns- og personaltjenester
  • Variabel lønn og reise
  • Fravær og permisjoner
  • Personalforvaltning
  • Organisasjons- og medarbeiderutvikling

Ansatte ved Seksjon for personal og organisasjon:


[Loading...]

[Loading...]

Kontaktinformasjon
Seksjonsleder Elisabeth Utheim

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet
Seksjon for personal og organisasjon
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø

Besøksadresse
Administrasjonsbygget
Hansine Hansens veg 18


Kontakt oss:
E-post: