Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Seksjonen har et overordnet ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon, og bistår ledelsen og fakultetene i kontakt med sentrale aktører i Nord-Norge. SEFU skal gi tjenester av høy kvalitet overfor universitetsledelsen, fakultetene og faglig ansatte innen de områdene som seksjonen er ansvarlig for. Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar på tvers og langs i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad.  

Seksjonen har tre faggrupper:

  • Forskning og innovasjon
  • Samfunnskontakt
  • Utdanningskvalitet

Fellestjeneste ekstern finansiering – her inngår ansatte fra flere nivå i organisasjonen og ledes og koordineres av SEFU

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier

Ansatte ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet:


Siste nyheter

forskningsradetNO.jpg
Forskningsrådet inviterer: Deltakelse i Innovasjons-Prosjekt i Næringslivet (IPN)

Forskningsrådet inviterer til presentasjon av utlysning og innhold i programmet InnovasjonsProsjekt i Næringslivet (IPN). Møtet er rigget for bedrifter og samarbeidende forskningsmiljøer.

 


Les nyhetssaken

H2020.png
Kurs ved UiT: H2020 Project Management and Finance

Forskningsrådet tilbyr kurs i drift av EU prosjekter ved UiT 18. og 19. februar. Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]