Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Seksjonen har et overordnet ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon, og bistår ledelsen og fakultetene i kontakt med sentrale aktører i Nord-Norge. SEFU skal gi tjenester av høy kvalitet overfor universitetsledelsen, fakultetene og faglig ansatte innen de områdene som seksjonen er ansvarlig for. Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar på tvers og langs i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad.  

Seksjonen har tre faggrupper:

  • Forskning og innovasjon
  • Samfunnskontakt
  • Utdanningskvalitet

Fellestjeneste ekstern finansiering – her inngår ansatte fra flere nivå i organisasjonen og ledes og koordineres av SEFU

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier

Ansatte ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet:


Siste nyheter

nordforsk.png
NordForsk call for proposals: NOK 120 million for interdisciplinary research

The first call for proposals under the Nordic Programme for Interdisciplinary Research has a budget of NOK 120 million and the deadline for submissions is 13 November 2019.


Les nyhetssaken

Søk midler fra Odd Berg gruppens medisinske forskningsfond

Fondets formål er å støtte medisinsk forskning i Nord-Norge ved årlige tildelinger.  Alle typer medisinsk forskning kan få støtte, men kliniske, allmenmedisinske og samfunnsmedisinske prosjekter vil bli prioritert.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]