Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Seksjonen har et overordnet ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon, og bistår ledelsen og fakultetene i kontakt med sentrale aktører i Nord-Norge. SEFU skal gi tjenester av høy kvalitet overfor universitetsledelsen, fakultetene og faglig ansatte innen de områdene som seksjonen er ansvarlig for. Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar på tvers og langs i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad.  

Seksjonen har tre faggrupper:

  • Forskning og innovasjon
  • Samfunnskontakt
  • Utdanningskvalitet

Fellestjeneste ekstern finansiering – her inngår ansatte fra flere nivå i organisasjonen og ledes og koordineres av SEFU

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier

Ansatte ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet:


Siste nyheter

nordforsk.png
Call for proposals: Digitalisation of the Public Sector – Research and Innovation Projects

NordForsk is now issuing a call for proposals for research and innovation projects on digitalisation of the public sector. The call has a budget of EUR 7,4 Deadline: 16. 01.2020. Read on >>


Les nyhetssaken

nordforsk.png
Nordforsk: Call for proposals with NOK 120 mill budget for interdisciplinary research

NordForsk’s new programme will promote high-quality interdisciplinary research that combines and integrate skills from multiple disciplines. The first call for proposals under the Nordic Programme for Interdisciplinary Research has a budget of NOK 120 million and the deadline for submissions is 13 November 2019.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]