Seksjon for internasjonalt samarbeid

Seksjonen har ansvar for oppfølging av UiTs strategi for internasjonalisering.

Fellestjeneste mobilitet (intranett)

  • Oppfølging og koordinering av arbeid knyttet til mobilitet for ansatte og studenter
  • Forvaltning av internasjonale stipend- og partnerskapsprogram
  • Koordinering av UiTs internasjonale avtaleportefølje
  • Internasjonale partner- og delegasjonsbesøk
  • Opptak og mottak av innreisende utvekslingsstudenter og ansatte fra partnerinstitusjoner.
  • Profilering og nettverksbygging overfor internasjonale partnere
  • Koordinering av nasjonal tildeling for aktiviteter innenfor Uarctic

Ansatte ved Seksjon for internasjonalt samarbeid:


Siste nyheter

EOS-midlene_Rod_800.jpg
EU-midler EØS; Partnerskapsmøter/Staff Week i Tromsø, 04-08. november 2019

EEA/Norway Grants (EØS-midlene) har mange utlysninger framover. Deltakelse i prosjekter teller for UiT på samme måte som andre EU-midler. Seksjon for internasjonalt samarbeid ber fagmiljøene om innspill til program og kontakter.


Les nyhetssaken

HFo_Knes_00590_850.jpg
Utsatt: DIKU-webinar om InternAbroad og Partnerskapsprogram for Nord-Amerika

DIKU om støtte til Internasjonal praksismobilitet for studenter og til samarbeid mellom Norge, USA og Canada - OBS: utsatt til 13. juni.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

 

Kontaktinformasjon

E-post: international@uit.no

Internett: uit.no/sis

Telefon: 77 64 40 00
 

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet - SIS
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ
 

Besøksadresse Tromsø:
Øvre Lysthus, 2.etasje, kontor 201 - 209
Øvre Lysthus i Tromsø
Oversikt UiT-studiesteder