Seksjon for internasjonalt samarbeid

Seksjonen har ansvar for oppfølging av UiTs strategi for internasjonalisering.

Fellestjeneste mobilitet (intranett)

 • Oppfølging og koordinering av arbeid knyttet til mobilitet for ansatte og studenter
 • Forvaltning av internasjonale stipend- og partnerskapsprogram
 • Koordinering av UiTs internasjonale avtaleportefølje
 • Internasjonale partner- og delegasjonsbesøk
 • Opptak og mottak av innreisende utvekslingsstudenter og ansatte fra partnerinstitusjoner.
 • Profilering og nettverksbygging overfor internasjonale partnere
 • Koordinering av nasjonal tildeling for aktiviteter innenfor UArctic

  Både faglig ansatte, inkludert ph.d.-studenter, og administrativt/teknisk ansatte ved UiT Norges arktiske universitet er viktige aktører i internasjonal innsats. Det viktigste med ansattobilitet er arbeidserfaring i internasjonale faglige miljøer.

  Lenke til informasjon om ansattmobilitet

Ansatte ved Seksjon for internasjonalt samarbeid:


Siste nyheter

2019-08-22_11-30-29.png
Engelskkurs for ansatte - "Academic writing" og "English pronunciation" m.m., Campus Harstad 7.-11.oktober 2019

Seksjon for internasjonalt samarbeid arrangerer i samarbeid med Mark Hill fra The English Language Centre i Eastbourne/UK, et engelskkurs på campus i Harstad i perioden 7.-11.oktober 2019. Fokus vil bli lagt på "Academic Writing" og "English Pronunciation".


Les nyhetssaken

ULaval+UiT_ingress.jpg
Samarbeid med Canada? - prosjektsamarbeid, forskningsopphold, internships

DIKU har flere utlysninger: INTPART, forskning/utdanning, forskningsopphold, Mitacs Accelerate, internships. Noen utlysninger gjelder flere land. Frist 25. september 2019


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Kontaktinformasjon

E-post mobility@support.uit.no
Internett uit.no/sis
Telefon 77 64 40 00

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet, SIS
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Besøksadresse Tromsø
Øvre Lysthus, Huginbakken 11
2.etasje, kontor 201 - 209