Seksjon for internasjonalt samarbeid

SIS følger opp UiTs arbeid for internasjonalisering og internasjonale kontakter.

  Lenke til Fellestjeneste mobilitet (intranett), arbeidsområder:

  • Oppfølging og koordinering av arbeid knyttet til mobilitet for ansatte og studenter
  • Forvaltning av internasjonale stipend- og partnerskapsprogram
  • Koordinering av UiTs internasjonale avtaleportefølje
  • Internasjonale partner- og delegasjonsbesøk
  • Opptak og mottak av innreisende utvekslingsstudenter og ansatte fra partnerinstitusjoner
  • Profilering og nettverksbygging overfor internasjonale partnere
  • Koordinering av nasjonal tildeling for aktiviteter innenfor UArctic

  Både faglig ansatte, inkludert ph.d.-studenter, og administrativt/teknisk ansatte ved UiT Norges arktiske universitet er viktige aktører i internasjonal innsats. Det viktigste med ansattobilitet er arbeidserfaring i internasjonale faglige miljøer.

  Lenke til informasjon om ansattmobilitet

Ansatte ved Seksjon for internasjonalt samarbeid:


[Loading...]

[Loading...]

Kontaktinformasjon

E-post mobility@support.uit.no
Internett uit.no/sis
Telefon 77 64 40 00

Postadresse
UiT Norges arktiske universitet, SIS
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ

Besøksadresse Tromsø
Øvre Lysthus, Huginbakken 11
2.etasje, kontor 201 - 209