Velkommen!

Seksjonen er tillagt ansvar for administrasjon og forvaltning av forskings- og undervisningsaktiviteten ved HSL-fakultet. Det gis administrative tjenester til fakultetsledelsen, institutter og fagmiljø innen forsking og utdanning. Seksjonen har ansvar for fakultetets doktorgradsutdanning (ph.d.-studium) og sørvis til studenter og ansatte.

Dertil driver seksjonen med studentrekruttering.

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak:


Siste nyheter

KVADRAT 073A9787 copy.jpg
Historisk heksejakt i moderne språk Nå kan du lese de originale rettsreferatene fra hekseprosessene i moderne språkdrakt.
– Det er viktig å huske hva systematisk maktmisbruk kan føre til, sier professor Liv Helene Willumsen.
Les nyhetssaken

SJUR KVADRAT 073A3235.jpg
Nytt tastatur til truede samiske språk Fra og med i dag kan alle sørsamer, lulesamer og enaresamer bruke datamaskiner til å skrive på eget språk like raskt og effektivt som på norsk eller engelsk.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]