Velkommen til Seksjon for organisasjon og økonomi

Seksjonen er en serviceenhet ved HSL-fakultetet som leverer økonomi- og personaltjenester internt og eksternt til ansatte, institutt/sentre, studenter, gjester og finansieringsinstitusjoner. Enheten fungerer som kompetanseenhet for fagmiljøene ved fakultetet.

Vi utfører oppgaver og bidrar med tjenester for hele fakultetet innenfor områder som HMS, personal, økonomi, regnskap, ekstern finansiering, innkjøp og arrangementsstøtte. Seksjonen bistår fakultetsledelsen og utreder saker for fakultetsstyret innenfor områder knyttet til personal- og økonomifeltet.

Seksjonen har det administrative ansvaret for tilsettinger i stillinger ved fakultetet.

Nærmere informasjon for:

 

Ansatte ved Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak:


[Loading...]

[Loading...]