Vernepleie i Harstad

Studentene nyter godværet og arbeider på kaia

Norges største og landsdelens eneste
Vernepleiermiljøet - med røtter fra institusjonsomsorgen for utviklingshemmede - har lange tradisjoner i Harstad, og dannet grunnlaget for oppstart av det som skulle bli byens høgskole i 1983. I tiårene som er gått siden, har utdanningen vokst seg til å bli den største i Norge og landsdelens eneste. Avdelingen ledes fra UiT i Harstad, men har aktiviteter i alle de tre nordligste fylkene, med bachelor, videreutdanninger og masterprogram.

Fokus på Velferd, Migrasjon og Mangfold
Det norske velferdssamfunnet bygger på solidaritet og på vilje til å yte og dele. Prinsipper om alle menneskers iboende verdighet og likeverd er grunnleggende verdier i dagens vernepleierfaglige virksomhet. Avdeling Vernepleie har fokus på inkludering av grupper i sårbare posisjoner, uavhengig av type funksjonsnedsettelse, kjønn, hudfarge og kulturell bakgrunn.

Fagmiljøet er bredt sammensatt, men kjernevirksomheten i undervisning og forskning er rettet mot funksjonshemmedes situasjon og levekår nasjonalt og internasjonalt. Undervisning og forskning utvikles i samarbeid mellom samfunnsliv, studenter og ansatte.

Muligheter for studieopphold i utlandet
Avdeling vernepleie ønsker å prioritere internasjonalisering innen utdanning og forskning. Vi ønsker at flere studenter skal velge et integrert utenlandsopphold i utdanningen og legger forholdene til rette gjennom kvalitetssikrede avtaler med våre internasjonale partnere. Les mer om utvekslingsmulighetene her.

Ansatte ved Avdeling vernepleie:


Siste nyheter

forskningsdagene_symbol_RGB_neg-300x300.png
Klart for Forskningsdager Årets Forskningsdager tjuvstartet sist uke med Styreseminar ved UiT Harstad, arrangert av Kunnskapsparken Nord. Men onsdag 20. september går det offisielle startskuddet for den nasjonale festivalen.
Les nyhetssaken

GunnElinFedreheim_300_DSC_3435[1].jpg
Oppstartsmøte på Universitets-NAV Tidligere i år inngikk UiT og NAV en avtale om strategisk samarbeid, og etablerte det såkalte Universitets-NAV. I den forbindelse har UiT hatt et oppstartsmøte i en av de nedsatte arbeidsgruppene i prosjekt ALIN – Arbeidsinkludering, Innovasjon og Læring i NAV.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Annet

Hvem kan du kontakte?

Send e-post:
vernepleie@support.uit.no

- Spørsmål om praksis
Kontaktperson Hanne Holte

- Spørsmål om eksamen og studentsaker
Kontaktperson Sissel Berg Grimsbo

- Spørsmål om Y-vei
Kontaktperson Linda Pettersen

- Spørsmål om økonomi m.v.
Kontaktperson Jan-Olav Isachsen

- Spørsmål om rom og timeplaner
Kontaktperson Elisabeth R. Olsen

- Spørsmål om utvekslingsopphold
Kontaktperson Elin M. Ryseth

.......................................................

Aktuelle dokumenter

Knapp Vernepleie

Skip to main content