Studieseksjonen IVT-fak

Studieseksjonen holder til innenfor Servicetorget på campus Narvik, og vi fungerer i stor grad som et serviceorgan for studenter og ansatte.

Seksjonen har blant annet ansvar for studentrekruttering, studieinformasjon, markedsføring og opptak av nye studenter, behandle søknader fra studenter, gjennomføre eksamener og utstede vitnemål og annen dokumentasjon på studier hos oss.

Når du begynner som student ved UiT, IVT-fakultetet / Campus Narvik kan vi hjelpe deg med:

• behandling av søknader om permisjoner, overflyttinger, fritak for fag, særordning på eksamen, klager og begrunnelser

• tilrettelegging av studiegjennomføringen med individuell utdanningsplan

• hjelp hvis du plages med selvbetjening i studentweb, avmelding påmelding til fag og eksamen

• veiledning om regelverk, lover og forskrifter m.m.

• informasjon og legge til rette for utenlandsopphold

• eksamensavvikling og utstedelse av vitnemål

Saker som gjelder undervisning, faglærer o.l. må tas opp med ledelsen på fagområdet som  studiet ditt tilhører.

Søknader om fritak, krav om begrunnelser, klager osv. kan sendes til postmottak@ivt.uit.no

Vi ser helst at du besøker oss i ekspedisjonstiden kl 10:00-14:00.

Du kan og beskrive og sende saker inn til behandling via e-post; postmottak@ivt.uit.no

Informasjon om oppmeldingsfrister og sensur legges ut på StudentWeb, eksamensdatoer legges ut på web. Øvrig informasjon vil gjøres tilgjengelig gjennom dertil egnede kanaler, for eksempel LMS (Learning Management System = ITs Learning), intern-TV, e-post til enkeltstudenter osv.

Det er viktig at du sjekker både StudentWeb og LMS jevnlig. I tillegg må du huske å lese «student e-posten» din.

Er det noe du lurer på angående tilrettelegging av dine studier, så er Studieseksjonen stedet du henvender deg til.

 

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak:


[Loading...]

[Loading...]

En uventet feil oppstod : Søk feilet:

Error rendering component