Fakultetsleiing ved Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi (IVT)

Fakultetsleiinga ved IVT-fakultetet i Narvik

IVT-fakultetet er leia av eit dekanat på tre; dekan, prodekan for forsking og utvikling samt prodekan for utdanning.

Dekan Bjørn Solvang

Prodekan for forsking og utvikling  Raymond Kristiansen

Prodekan for utdanning Ragnhild Johanne Rensaa

Fakultetsdirektør Bjørnar Storeng

Fakultetsstyret

Styresamansetning ved Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi:

Styreleiar Ingvild Myhre (ekstern representant)

Nestleiar Rolf Ole Eriksen (ekstern representant)

Frode Næsje (undervisings- og forskarpersonale)

Rune Dalmo (undervisings- og forskarpersonale)

Hugo Remlo (undervisings- og forskarpersonale)

Randi Eilertsen (undervisings- og forskarpersonale)

Christine Greger Sletbakk (teknisk- og administrative stillingar)

Martine Rønsåsbjørg (student)

Jon-Inge Fæster (student)

 

 

Ansatte ved Fakultetsledelse IVT-fak:


Siste nyheter

UiT campus Narvik åpner igjen/ UiT Campus Narvik will be opened I samråd med politiet har Universitetsledelsen besluttet å åpne UiT, Campus Narvik i dag kl 16:00.
Following recommendations from the police, the Director of the University has decided that UiT Campus Narvik will be opened today, Friday January 29, 2016, at 16:00.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]