Fakultetsleiing ved Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi (IVT)

Fakultetsleiinga ved IVT-fakultetet i Narvik

IVT-fakultetet er leia av eit dekanat på tre; dekan, prodekan for forsking og utvikling samt prodekan for utdanning.

Dekan Bjørn Solvang

Prodekan for forsking og utvikling  Raymond Kristiansen

Prodekan for utdanning Ragnhild Johanne Rensaa

Fakultetsdirektør Bjørnar Storeng

Fakultetsstyret

Styresamansetning ved Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi:

Styreleiar Ingvild Myhre (ekstern representant)

Nestleiar Rolf Ole Eriksen (ekstern representant)

Frode Næsje (undervisings- og forskarpersonale)

Rune Dalmo (undervisings- og forskarpersonale)

Hugo Remlo (undervisings- og forskarpersonale)

Randi Eilertsen (undervisings- og forskarpersonale)

Christine Greger Sletbakk (teknisk- og administrative stillingar)

Martine Rønsåsbjørg (student)

Jon-Inge Fæster (student)

 

 

Ansatte ved Fakultetsledelse IVT-fak:


Siste nyheter

Bærekraftsmålene kvadratisk.jpg
UiTs nye bærekraftspiloter tar grep

Bærekraftspilotene er i siget, tross koronatider og kun digitale møter. Fire av fem piloter for 2020 er nå på plass i UiT-systemet. Kun UiT i Harstad gjenstår. Korona og bærekraft er et sentralt tema for arbeidet fram mot sommeren.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Error rendering component