Siste nyheter

LoVe Launch_August_2020_Maja Sojtaric_square.jpg
LoVe havobservatorium er første av sitt slag i Europa

Havobservatoriet utenfor Lofoten og Vesterålen ble åpnet nylig, og vil medføre sjumilssteg for forskning på klimaendringer og marint liv. UiTs senter for fremragende forskning CAGE, har bidratt.


Les nyhetssaken

Den mørke sonen av isdekket på Grønland. Foto: J. Ryan/J. Box/A.Hubbard
Mørkere isdekke på Grønland skyldes alger og smuss En mørk sone av is på Grønland har stor innvirkning på smeltingen av det enorme isdekket. En ny studie i Nature Communications viser at alger på isen, støv og sot er hovedårsaken for denne mørkleggingen.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]