Velkommen til Seksjon for forskning og formidling

Forskning og formidling

Forskning- og formidlingsseksjonen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi utøver forskningsstøttefunksjoner og administrerer fakultetets doktorgradsutdanning.

Forskningsseksjonen tilbyr en rekke forskningsadministrative tjenester knyttet til ekstern finansiering, Forskningsdagene, registreringssystemet Cristin, doktorgradsutdanning og regelverk. Dersom du trenger hjelp i forbindelse med søknader til NFR eller EU, veiledning i forbindelse med opptak til et av fakultetets doktorgradsstudier, tips om registrering i Cristin eller ønsker å vite hva fakultetet bidrar med i løpet av Forskningsdagene kan du ta kontakt med en av forskningsseksjonens ansatte. En liste over ansatte og deres arbeidsområder finner du under fanen Ansatte ved Forskningsseksjonen.

Ansatte ved Seksjon for forskning og formidling:


[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Annet

Forskningsadministrativt

Skip to main content