Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Seksjonen koordinerer fakultetets virksomhet innenfor forskning, utdanning og formidling, og skal:


  • Initiere og følge opp tiltak for utvikling av kvaliteten på det administrative feltet innenfor seksjonens ansvarsområde
  • Sørge for god koordinering av administrative tjenester innenfor fakultetets forsknings- og utdanningsforvaltning
  • Sikre at det for saksområdene til enhver tid finnes regelverk, systemer og rutiner som sikrer effektiv drift og betryggende saksbehandling 

Ansatte ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak:


[Loading...]

[Loading...]

Error rendering component