Velkommen til Seksjon for forskning og formidling

Forsking og formidling

Forsking- og formidlingsseksjonen ved Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi utøver forskingsstøttefunksjonar og administrerer fakultetet si doktorgradsutdanning.

Forskingsseksjonen tilbyr ei rekke forskingsadministrative tenester knytt til ekstern finansiering, Forskningsdagene, registreringssystemet Cristin, doktorgradsutdanning og regelverk. Dersom du treng hjelp i samband med søknadar til NFR eller EU, rettleiing i samband med opptak til eit av fakultetet sine doktorgradsstudium, tips om registrering i Cristin eller ønskjer å vite kva fakultetet bidreg med i løpet av Forskningsdagene kan du ta kontakt med ein av forskingsseksjonen sine tilsette. Ei liste over tilsette og deira arbeidsområde finn du under fana Ansatte ved Forskning og formidling.

Ansatte ved Seksjon for forskning og formidling:


[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Forskingsadministrativt

Skip to main content