Velkommen til Kirkelig utdanningssenter nord

Kirkelig utdanningssenter nord

Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) gir praktisk-kirkelig utdanning for prester, diakoner, kantorer/organister, kateketer og trosopplærere (for prester tilsvarende praktikum). KUN er lokalisert til Siva innovasjonssenter på campus til Universitetet i Tromsø.

 Foto: Leif Magne Helgesen

Siste nyheter

kribi.jpg
Samisk kirkelivskonferanse 4.-5. juni 2018 Samisk kirkelivskonferasen arrangeres på Sydspissen hotell i Tromsø 4.-5. juni 2018. Temaet er "Vern  om skaperverket og kamp for rettferdighet i lys av urfolksgrunnlaget i folkeretten og samenes situasjon i sine områder". Temaet sees i lys av studiedokumentet fra Luthersk verdensforbund Kirken i det offentlige rom som gir hjelp til faglig samtale om det teologiske grunnlaget for lutherske kirkers samfunnsengasjement og hvordan dette kommer til uttrykk i konkrete saker i dagens samfunn. Konferansen arrangeres av Samisk kirkeråd i samarbeid med KUN, Nord- Hålogaland-, Sør-Hålogaland- og Nidaros bispedømmer. Mer info og påmelding kommer, se: http://www.kirken.no/samisk
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

 

Vår felles epost er dessverre midlertidig ute av drift (post@kun.uit.no).

For epostkontakt med KUN kan stine.s.teigen@kun.uit.no benyttes inntil videre.

 

Nytt om KUN nr. 1 - 2018

 

Søknadsfrist 15. april 2018 for
prest, kateket, kantor og diakon.

Det er enda ikke for sent å søke:
Utsatt søknadsfrist er 15.6.18
(gjelder ikke kantor/kirkemusikk)
 

Søknadsskjema

PDF-format

Word-format

For kirkemusikk

Hva vil vi?

 

Her er vi:
Kart

Postadresse:
Kirkelig utdanningssenter nord
Breivika
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Kirkelig utdanningssenter nord
Siva innovasjonssenter
Sykehusveien 23

9013 Tromsø

Faktura:
Fra 01.01.17 bruker vi EHF-faktura

Org.no.: 818 066 872

Alternativt PDF pr. e-post:

mb12908@xledger.net

Kontonummer:

2801.45.98164

Skip to main content