Velkommen til Kirkelig utdanningssenter nord

Kirkelig utdanningssenter nord

Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) gir praktisk-kirkelig utdanning for prester, diakoner, kantorer/organister, kateketer og trosopplærere (for prester tilsvarende praktikum). KUN er lokalisert til Siva innovasjonssenter på campus til Universitetet i Tromsø.

 Foto: Leif Magne Helgesen

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

 

 

Kontakt oss gjerne på e-post: post@kun.uit.no

 

Nytt om KUN nr. 1 - 2018

 

Søknadsfrist 15. april 2018 for
prest, kateket, kantor og diakon.

Utsatt søknadsfrist er 15.6.18
(gjelder ikke kantor/kirkemusikk).

 

Vi tar i mot studenter også på våren! (gjelder ikke krikemusikk/kantor).

Søknadsfrist er 1. november.
 

Søknadsskjema

PDF-format

Word-format

For kirkemusikk

Hva vil vi?

 

Her er vi:
Kart

Postadresse:
Kirkelig utdanningssenter nord
Breivika
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Kirkelig utdanningssenter nord
Siva innovasjonssenter
Sykehusveien 23

9013 Tromsø

Faktura:
Fra 01.01.17 bruker vi EHF-faktura

Org.no.: 818 066 872

Alternativt PDF pr. e-post:

mb12908@xledger.net

Kontonummer:

1506.12.35024


Adressen tilknyttet kontonummeret er:

VID Vitenskapelige Høgskole
Postboks 184 Vinderen
0319 Oslo

Skip to main content