Velkommen til Kirkelig utdanningssenter nord

Kirkelig utdanningssenter nord

Kirkelig utdanningssenter nord/Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN) gir praktisk-kirkelig utdanning for prester, diakoner, kantorer/organister, kateketer og trosopplærere (for prester tilsvarende praktikum). KUN er lokalisert til Forskningsparken på campus til Universitetet i Tromsø.

 Foto: Leif Magne Helgesen

[Loading...]

Annet

 

Diakonalt dagsseminar om internasjonal diakoni: 

Nytt om KUN nr. 3 - 2016

Hva vil vi?

Søknadsskjema søknadsfrist 1. november 2016

Word fomat

PDF format

Her er vi:
Kart

Postadresse:
Kirkelig utdanningssenter nord
Breivika
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Kirkelig utdanningssenter nord
Forskningsparken
9037 Tromsø

Fakturaadresse:
Kirkelig utdanningssenter nord
Fakturamottak SSØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Ref.: 2370KCLA

Org.no.:
980301788

Kto.:
82760100354
(merk innbetalinger med KUN)

Skip to main content