Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU)

AFU har ansvar for universitetets strategiske og administrative oppgaver innen forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.

KrNes_006_600x800.jpg (Bredde: 180px) Avdelingen er del av universitetets sentrale Administrasjon og ledes av forskningsdirektør Pål Vegar Storeheier.

Avdelingen har en rekke forskningsadministrative støttefunksjoner. Normalt er fakultetene hovedaktører og førstelinje for slike støttefunksjoner. AFU koordinerer mellom fakultetene, mellom Administrasjonen og fakultetene og med andre avdelinger i Administrasjonen.

AFU skal også koordinere slik at universitet handler helhetlig utad innen forskningsadministrative tema og slik at innkommenede forespørsler blir ivaretatt på en god måte.