Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Temabank for masteroppgaver

I løpet av femte studieår (5. avdeling) skal studentene enten skrive  stor masteroppgave på 60 sp eller liten masteroppgave på 30 sp. Dersom studentene velger liten masteroppgave, må de ta spesialfag tilsvarende 30 sp. i tillegg til masteroppgaven.

Uavhengig av om man velger å skrive liten eller stor masteroppgave, er det obligatorisk å delta på 10 timer innføringskurs. I tillegg til den obligatoriske undervisningen vil fakultetet i samarbeid med PJ-biblioteket tilby et kurs i litteratursøk. Kurset anbefales, men er ikke obligatorisk. 

Søknad om å få godkjent tema og veileder må være levert innen 1. september for høstsemesteret og innen 15. januar for vårsemesteret. Masteroppgaven skal leveres til sensur senest 3. mai i vårsemesteret og senest 15. desember i høstsemesteret, evt. påfølgende virkedag. Sensur foreligger seks uker etter innleveringsfristen, og kunngjøres via Studentweb.

Mer praktisk informasjon om masteroppgaven finnes i Canvas. Studenter som skal ta JUR-3901 eller JUR-3902 får tilgang til rommet det semesteret de er oppmeldt til emnet. 

 

Arbeidsrett

Arv, familie- og skifterett

Barnerett

Eiendomsrettslige emner 

Europeiske menneskerettigheter

EU/EØS rett 

Fiskerirett

Fast eiendoms rettsforhold

Folkerett

Formuerett

Statsrett

Forvaltningsrett

Kontraktsrett 

Hav-, miljø- og naturressursrett

Norges Høyesterett 

Rettshistorie 

Samerett 

Sivilprosess

Strafferett og straffeprosess

Panterett

Pengekravsrett

Selskapsrett

 

Her finner du en oversikt over kontaktinformasjon og forskningsområdene til våre ansatte. Du kan også ta kontakt med forskergruppene ved fakultetet.

Du kan også se temabanken til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo eller temabanken til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. 

 
Ansvarlig for siden: Ole Martin Loe
Sist oppdatert: 09.12.2019 14:08

Kontaktperson: 

 

 

 

Ole Martin Loe

rådgiver

 

Det juridiske fakultet

E-post: ole.m.loe@uit.no