Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Skjemaer og brukerinfo

SØKNAD OM DYREFORSØK
Alle søknader om å utføre forsøk med dyr skal leveres elektronisk via FOTS. Ta kontakt med avdelingsleder AKM for informasjon om brukernavn og passord. Søknad om forsøk bør sendes inn i god tid før planlagt oppstart. 

For in vitro prosjekt, bruk søknadskjema som finnes i høyre meny.

BESTILLING AV SMÅGNAGERE

All bestilling av dyr skal gå via Avdeling for komparativ medisin (AKM). Det må benyttes eget bestillingsskjema, se høyre meny.

Bestilling av smågnagere skjer onsdager kl. 11:00. Fyll ut Skjema for bestilling av forsøksdyr og lever til AKM i god tid og senest innen kl. 10:00 onsdag. Dyrene ankommer uken etter (normalt onsdag). Dyrene vil stå i karantene i 5 dager etter ankomst.

BESTILLING AV STOREDYR


All bestilling av dyr skal gå via Avdeling for komparativ medisin (AKM). Det må benyttes eget bestillingsskjema, se høyre meny.

Bestillingen må være innsendet/levert AKM senest 10 dager før henting hos leverandør. 

PRISER FOR OPPSTALLING AV DYR VED AKM

Brukerne blir fakturert for oppstalling av dyr. Prisliste finner du herEksterne brukere vil bli belastet mva.

Faktura sendes ut hvert kvartal. For smågnagere er prisenheten bur/uke; for andre pattedyr er enheten indvid/uke; for sebrafisk akvarium/uke.

MERK: prisene inkluderer IKKE innkjøp av dyr. Ta kontakt med AKM dersom du ønsker informasjon om pris på innkjøp av dyr.

 

 

FORSKERRELATERT SERVICE

Dersom du trenger teknisk assistanse må Skjema for bestilling av forskerrelatert service fylles ut (se høyre meny) og leveres i god tid før ønsket service.

BRUKSANVISNING FOR AKM


Det er utarbeidet en bruksanvisning for AKM. Denne inneholder informasjon om selve avdelingen, krav til brukere og helse. Ta kontakt med avdelingsleder for å få tilsendt et eksemplar.
Ansvarlig for siden: Carlos G Das Neves
Sist oppdatert: 11.04.2016 14:53