Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Internasjonalisering ved Det helsevitenskapelige fakultet

Internasjonalisering er et viktig satsingsområde ved Universitetet i Tromsø og angår både studenter, forskere og andre ansatte. Internasjonalisering betyr å utveksle kunnskap og informasjon på tvers av landegrensene. Klikk deg videre under for å finne informasjon for studenter og for ansatte.
Ansvarlig for siden: Verena Woltering
Sist oppdatert: 22.09.2015 13:26

Kontakt:

Verena Woltering 
Internasjonal koordinator