Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utveksling ved BFE

Utveksling er et viktig satsingsområde ved UiT. Det handler om å få flere studenter, forskere og andre ansatte til å dra til utlandet for en periode ved hjelp av internasjonale samarbeidsavtaler.  Internasjonalisering betyr å utveksle kunnskap og informasjon på tvers av landegrensene. Det handler ikke bare om utveksling, men også om å utvikle flere engelskspråklige studietilbud, ta opp flere utenlandske studenter og å utvikle et internasjonalt miljø og -kompetanse blant ansatte og studenter.

 

Har du lyst å dra på utveksling som en del av dine studier? Vi legger til rette for faglig relevant utveksling i alle studieprogram. Et studieopphold i utlandet gir deg ikke bare faglig kompetanse, men også nye kulturelle, sosiale og språklige erfaringer.

Fakultetet har egne avtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner både i Europa og ellers i Verden. I tillegg har UiT Norges arktiske universitet  en mengde åpne samarbeidsavtaler.

UiTs åpne avtaler omfatter utvekslingsprogram som North2North, NORDPLUS Nordlys, Barentsplus og noen bilaterale avtaler. De fleste er tilgjengelige for alle fagdisipliner.

 

 

 «Internasjonalisering av utdanning har de siste årene blitt stadig viktigere for institusjoner og myndigheter. De store strukturendringene i norsk høyere utdanningssektor, omstillingen i norsk økonomi, et stadig mer globalisert arbeidsliv, og migrasjonsbildet med flyktningestrømmene påvirker internasjonaliseringsarbeidet, men gjør det også stadig mer aktuelt»                                            (https://siu.no/om-siu/AArsrapport-2015)
Ansvarlig for siden: Kirsten Zachariassen
Sist oppdatert: 07.01.2020 14:38
 
 
KONTAKTPERSON:

Kirsten Zachariassen
Internasjonal koordinator
BFE

 

SØKNADSFRISTER:

1. februar for utreise påfølgende høstsemester

1. september for utreise påfølgende vårsemester

North2North har frist 15. februar for både høst- og vårsemester

STUDENTER SOM HAR VÆRT PÅ UTVEKSLING MM.

Tyskland

Tyskland

California, Alaska, Svalbard

Murmansk

UiT/Gettysburg

Elever fra Nederland i Tromsø

Signering av intensjonsavtale med Tokyo University

LINKER:

Engelskspråklige studietilbud ved UiT

Utvekslingsmuligheter ved UiT

Facebook: Universitetet i Tromsø - UiT international