Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak

Ph.d. forskriften er det regelverk som regulerer ph.d.-utdanningen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Det er den gjeldende (nyeste) ph.d.-forskrift som til enhver tid regulerer studenten sin ph.d.-utdannelse.

 

Gjeldende ph.d- forskrift fra november 2016

Forskrift om graden ph.d. ved UiT - Norges arktiske universitet, med utfyllende bestemmelser for Helsefak

PhD regulation at UiT - The Arctic university of Norway 

 

Tidligere ph.d.-forskrifter

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø - Noregs arktiske universitet (UiT) med utfyllende bestemmelser for Helsefak for kandidater som er tatt opp etter 04.12.2014.

Regulations concerning the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the University of Tromsø - The Arctic University of Norway (UiT) for candidates starting after 4th of December 2014

Ph.d.-forskrift for Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet gjeldende for kandidater tatt opp etter 29. mai -13

Ph.d.-forskrift for Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet gjeldende for kandidater tatt opp etter 29. mai -13 (engelsk)

Ph.d.-forskrift for Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet gjeldende for kandidater tatt opp etter 9. september -10

Ph.d.-forskrift med utfyllende bestemmelser for kandidater tatt opp etter 1. august -08

Ph.d.-forskrift for ph.d. programmet i psykologi

Ph.d.-forskrift med utfyllende bestemmelser for den lokale Forskerskolen EPINOR

Ph.d.-forskrift med utfyllende bestemmelser for Forskerskolen i molekylær- og strukturbiologi

 

Veiledning for bedømmelse

Veiledning om bedømmelse av norske dokorgrader

 

Forskrift for graden Dr.philos

Forskrift for graden Dr.philos (norsk)

Forskrift for graden Dr.philos (engelsk)

 

 

Skip to main content