Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Reglement for ph.d.-utdanningen ved Helsefak

 Ph.d. forskriften er det regelverket som regulerer ph.d.-utdanningen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Det er den gjeldende ph.d.-forskriften som til enhver tid regulerer ph.d.-utdannelsen. Som ph.d.-student er det derfor viktig at du setter deg inn i forskriften.

Gjeldende ph.d. - forskrift fra 26. september 2018

 

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

 

Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i Helsevitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet - gjeldende fra 5. desember 2019 (kommer)

 

Tidligere ph.d.-forskrifter

Forskrift om graden ph.d. ved UiT - Norges arktiske universitet, med utfyllende bestemmelser for Helsefak for kandidater som er tatt opp etter 13.12.2017

PhD regulation at UiT - The Arctic university of Norway  for candates starting after 13th of December 2017

Forskrift om graden ph.d. ved UiT - Norges arktiske universitet, med utfyllende bestemmelser for Helsefak for kandidater som er tatt opp etter 16.11.2016

PhD regulation at UiT - The Arctic university of Norway  for candidates starting after 16th of November 2016

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø - Noregs arktiske universitet (UiT) med utfyllende bestemmelser for Helsefak for kandidater som er tatt opp etter 04.12.2014.

Regulations concerning the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the University of Tromsø - The Arctic University of Norway (UiT) for candidates starting after 4th of December 2014

Ph.d.-forskrift for Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet gjeldende for kandidater tatt opp etter 29. mai -13

Ph.d.-forskrift for Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet gjeldende for kandidater tatt opp etter 29. mai -13 (engelsk)

Ph.d.-forskrift for Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet gjeldende for kandidater tatt opp etter 9. september -10

Ph.d.-forskrift med utfyllende bestemmelser for kandidater tatt opp etter 1. august -08

Ph.d.-forskrift for ph.d. programmet i psykologi

Ph.d.-forskrift med utfyllende bestemmelser for den lokale Forskerskolen EPINOR

Ph.d.-forskrift med utfyllende bestemmelser for Forskerskolen i molekylær- og strukturbiologi

 

Veiledning for bedømmelse

Veiledning om bedømmelse av norske dokorgrader

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Kristin Lagesen
Sist oppdatert: 25.10.2019 12:12