Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Eksternt finansiert forskning

Alle søknader og avtaler om ekstern finansiering skal være i regi av UiT.

 

Fakultetsadministrasjonen yter bistand til:
Søknader

Søker du til NFR?

 

Søker du til EU? 

  • Hva er PIC kode til UiT? Aktuelle registreringsnumre for UiT ved EU finner du her.
  • Hva er kontaktinformasjon til NT-Fak på en H2020 "Proposal Submission Form"? Svaret finner du her.
  • Din koordinator ønsker å gi oss tilgang til søknaden i ECAS (søknadsverktøy online); hva kan du svare? Koordinator kan gi tilgang til Angelique Prick (som "administrative contact"); hennes kontonavn i ECAS er nprickan.
  • Hva kan du søke for stillinger i et H2020-prosjekt? Se tabellen herunder for lønnkostnader som dekkes av EU (tilsvarer total lønnsutgift inkl. sosiale kostnader, uten indirekte kostnader). Bruk dagens Euro-valutakurs. Bruk en årlig lønnsøkning av 3,5 %.

 

Stilling

Lønnstrinn            

Total lønnsutgift, 100% stilling (NOK)

Prof

72

821 990

1. amanuensis

67

745 976

Forsker

65

719 365

Postdok

59

644 582

PhD-stipendiat

54

590 867

Teknisk / Admin. personal  

55

601 216

 

  

  

 

   

 

 

 

Trenger du assistanse? Kontakt

Tore Guneriussen

 

Oppstart/Prosjektgjennomføring

Prosjektavslutning

  • Sluttrapporter/avsluttende regnskapsrapport
  • Oppfølging av resultat
  • Bistand til publisering, forskningsdokumentasjon
  • Bistand til popularisering og kontakt med media
  • Bistand til kommersialisering

 

 
Ansvarlig for siden: Angelique Prick
Sist oppdatert: 03.01.2020 10:17