Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Seminar om slektsfosterhjem

 – et kurstilbud ved RKBU Nord

RKBU Nord tilbyr kurs om slektsfosterhjem i region nord, utviklet i tråd med Barne- og likestillingsdepartementets mål om styrke kompetansen i det kommunale barnevernet. Hensikten er å øke barnevernets kunnskap om slektsfosterhjem, med særlig fokus på forskningsresultater.

Bakgrunn og hensikt

Ved utgangen av 2017 bodde 11812 barn og unge i fosterhjem. Av disse bodde 3027 i fosterhjem i slekt eller nettverk. Nå som kommunenes plikt til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk har blitt lovfestet, vil dette antallet trolig øke i fremtiden. Det betyr at saksbehandlere og andre som jobber tett opp mot barnevernfeltet, i økende grad må forholde seg til slektsfosterhjem.

Seminaret kan holdes som del i et større fagprogram eller som dagsseminar.

Spørsmål knyttet til seminaret kan rettes til: 

Anne Hartviksen
Tjenestestøttekoordinator
RKBU Nord
UiT, Norges arktiske universitet
E-post: Anne.Hartviksen@uit.no
Telefon: 776 44 789

 

 Ansvarlig for siden: Mariann Schjølberg Karlsen
Sist oppdatert: 17.01.2020 13:27
Utviklere

Seminaret er utarbeidet av Amy Holtan, Renee Thørnblad og Jeanette Skoglund v/ RKBU Nord og baserer seg på deres forskningsprosjekt «Utfall og opplevelse av slektsfosterhjem». Prosjektet har pågått i over 20 år og er det eneste av sitt slag i Norge.

Jeanette Skoglund (kursansvarlig)

  • Jobber som førsteamanuensis ved RKBU Nord
  • Utdannet sosiolog
  • Disputerte i 2018 med doktoravhandlingen Upbringing by relatives – Incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship care
Amy Holtan
  • Jobber som professor ved RKBU Nord
  • Utdannet sosionom og sosiolog
  • Disputerte i 2002 med avhandlingen Barndom i fosterhjem i egen slekt
  • Grunnlegger og leder av forskningsprosjektet «Utfall og opplevelse av slektsfosterhjem»

Renee Thørnblad

  • Jobber som professor ved RKBU Nord
  • Utdannet barnevernspedagog og sosiolog
  • Disputerte i 2011 med avhandlingen Slektsfosterhjem – offentlig tiltak i private hjem