Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Studiestartprogram for første års studenter Master i teknologi

Forberedelseskurs i Lineær Algebra II, onsdag 14. og fredag 16. august 2019.

NB! Ikke for masterstudenter ved integrert bygningsteknologi, de kan delta på kurs onsdag 14. august «Studiemestring, studieteknikk og motivasjon» fredag 16. august 12.00-15.00 «Studiestart grand prix».

14. og 16. august kjøres et viktig oppfriskningskurs i lineær algebra. Kurset har et todelt fokus; det skal både repetere sentrale begrep og metoder fra tidligere lineær-algebra-kurs og det skal gradvis gjøre studentene kjent med bevisføring. Oppfriskningskurset er i stor grad basert på egenaktivitet der studentene arbeider med oppgaver under veiledning. Innimellom blir utvalgte oppgaver gjennomgått i plenum.

Det anbefales sterkt at kommende masterstudenter deltar på oppfriskningskurset. Erfaring fra tidligere år er at de som har deltatt på dette kurset har en mye bedre forutsetning for å gjennomføre selve mastergradskurset, SMN6190 Lineær algebra, med et godt resultat. Når kurset starter er det mange nye emner som skal behandles, og de som har deltatt på forberedelseskurset har et bedre grunnlag å bygge videre på.

Onsdag 14. august

Program for oppfriskningskurset i lineær algebra: Del 1

09.00–10.00 Informasjon & Introduksjon til Linear Algebra II, auditorium 3

10.00–14.30 Oppgaveregning med veiledning, D3250, E1220, B3020, E2710, C2090, Auditorium 3

14.30–15.30 Diskusjon og oppgaveløsning i plenum, oppgave 4 og 8 (+ andre?), auditorium 3


Torsdag 15. august

0830 - 0945  Gratis frokost stående bufeet for alle studenter og ansatte i kantina
Kokt egg, skinke, kaffe, juice, rundstykker, brød og div. pålegg.

10.00-11.15 Rektors åpningsarrangement UiT i Narvik, auditorium 1

Musikkinnslag med Jadudah

Akademisk prosesjon

Velkommen ved rektor Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet

Musikkinnslag med Jadudah

 Tale
v/stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal

Musikkinnslag med Jadudah

Hilsning fra Narvik kommune
v/ordfører Rune Edvardsen

Hilsning fra studentparlamentsleder UiT
v/leder Petter Rønning

11.15 – 12.00 Praktiske ting man må vite når man starter, auditorium 1

 • Presentasjon av UiT IT-løsninger   
 • Introduksjon til IKT-ressurser ved UiT
 • Datarom, nettverk, E-post, webløsninger
 • Litt om vårt IKT-regelverk

v/rådgiver Anders Dalmo, seksjonsleder Ørjan Pettersen og IT-koordinator Dana Fagermo

Tilgang til bibliotektjenester
v/hovedbibliotekar Unni Trondsen

Informasjon om ombyggingen
v/ underdirektør Geir Nygård og HMS-rådgiver Nina Holm Kaarbø

12.15 – 13.30   Et masterstudium i teknologi – hva er det?  Auditorium 5

                         v/førsteamanuensis Kjell Birger Hansen

 • Studiet satt i perspektiv
 • Arbeidsmetoder
 • Vitenskapelige metoder
 • Krav til bevisførsel og dokumentasjon
 • Etikk og redelighet
 • Skrive rapporter/artikler
 • Analytiske metoder
 • Bygging av kompetanse/ferdigheter og egen «verktøykasse»
 • Arbeidsmengde/arbeidsbelastning

13.30 – 13.45   Pause

13.45 – 14.30 Hvilke forventninger har UiT til studentene? Auditorium 5

                               v/førsteamanuensis Kjell Birger Hansen

 • Forberedelser og arbeidsmoral
 • Selvstendighet
 • Lærere for hverandre
 • Samarbeid
 • Faglig stolthet og integritet

 

Fredag 16. august
Oppfriskningskurs i lineær algebra, del 2

09.00–10.00  Oppgaveregning med veiledning, D3250, E1220, B3020, E2710, C2090, auditorium 3
10.00–11.00  Diskusjon og oppgaveløsning i plenum, oppgave 9 – 11 (+ andre?), auditorium 3                 12.00–14.00  Oppgaveregning med veiledning, D3250, E1220, B3020, E2710, C2090, Auditorium 3
Ansvarlig for siden: Espen Viklem Eidum
Sist oppdatert: 26.06.2019 14:38