Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Åse Hiorth Lerviks priser

Senter for kvinne- og kjønnsforskning deler ut Åse Hiorth Lerviks priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv skrevet ved UiT Norges arktiske universitet. Prisene er på kr. 25.000,- og skal bidra til kandidatenes videre faglige utvikling.

Forslag til kandidater må grunngis av veileder, eventuelt annen fagperson. Lenke til oppgavene og et sammendrag på inntil 2 sider må legges ved forslaget.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning har siden 1996 delt ut Åse Hiorth Lerviks pris til minne om Åse Hiorth Lervik som var den første kvinnelige professoren tilsatt ved UiT og som var sentral i arbeidet med å fremme kvinneforskning i norske akademia.

Nominasjonsfrist er 1. juni 2019. Søknaden sendes til skk@skk.uit.no.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn om å søke.


Åse Hiorth Lerviks awards 

The Centre for Women’s and Gender Research will be handing out Åse Hiorth Lerviks awards for the best master thesis with a gender-related theme, and the best master thesis with a gender theoretical perspective written at UiT Norges arktiske universitet. The award is a sum of 25.000,- and is intended to contribute to furthering the candidates' professional development. 

Suggestions for candidates must be approved by their supervisor or another professional. The link to the thesis and a summary of up to two pages must be attached to the proposal. 

The Centre for Women’s and Gender Research has handed out the Åse Hiorth Lerviks award since 1996, in memory of Åse Hiorth Lervik, who was the first female professor hired by UiT, and who played a central part in promoting Women’s Research in Norwegian academics.

The nomination deadline is the 1st of June 2019. The application can be sent to skk@skk.uit.no.  

Here at UiT, diversity is important to us, and therefore we urge everyone who is qualified to apply, regardless of age, gender, disability, and national or ethnical background.

 
Ansvarlig for siden: Katrin Losleben
Sist oppdatert: 29.05.2019 14:40