Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskerlinjen medisin

Søknad og opptak
Søknad og opptak
Prosjektkatalog

Gjennomføring
Studieforløp
Opplæringsdel
Stipend
Framdriftsrapport

Avsluttende eksamen
Forskerlinjeeksamen

Avkortet stipendiatstilling

Stipendiatstilling etter forskerlinjen

Bestemmelser
Kvalitet i utdanninga

Forskerlinjen ved Helsefak

 

Fakta

Forskningsfordypning for medisinerstudenter
Forskerlinjen medisin er en fordypning innenfor medisinsk forskning for medisinstudenter. Studiet utgjør 120 studiepoeng utover det ordinære medisinstudiet. 

Hva lærer man på forskerlinjen
Forskerlinjen skal være med på å fremme studentenes interesse for forskning. Studiet vil gi den enkelte student mulighet til å fordype seg innenfor et fagfelt.

Studentene vil lære å

  • anvende metodiske verktøy og få økt bevissthet omkring valg av metoder
  • samle inn og analysere data
  • bruke kritisk tenking og tolkning av data og litteratur
  • presentere egne prosjekt og forskningsresultat.

Hvem kan begynne på forskerlinjen
Målgruppen er studenter på medisinstudiet ved UiT som er interessert i forskning, og som ønsker å fordype seg innenfor basale, kliniske eller samfunnsmedisinske disipliner. Kandidatene vil rekrutteres fra medisinstudiet etter 1. til 3. studieår. I særskilte tilfeller kan det tas opp studenter etter 4. studieår.

Antall plasser
Det er minimum 6 studieplasser hvert år til Forskerlinjen medisin.

Samfunnsmål
Forskerlinjen ved Universitetet i Tromsø startet opp i 2002, og er en del av en nasjonal handlingsplan for rekruttering av leger til forskning innen basale, kliniske og samfunnsmedisinske fagdisipliner. Forskerøvede leger er en forutsetning for å kunne gi forskningsbasert undervisning av helsepersonell og for å øke kvaliteten på helsetjenesten.

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Kristin Lagesen
Sist oppdatert: 10.09.2019 11:34
     
 

Seksjon for utdanningstjenester

 
     
 
Epost:
forskerlinjen@helsefak.uit.no
Postadresse:
Seksjon for utdanningstjenester
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
 
     

 

 

Studieplan for forskerlinjen medisin finner du HER
 
Tillitsvalgt forskerlinjen medisin:
Eline Tylden, Elinetylden@icloud.com