Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Intervju med Erik Markeng - Branningeniør i Gjøvik brannvesen

1. Hvilken utdanning tok du ved Institutt for teknologi og sikkerhet?

- Jeg studerte samfunnssikkerhet og miljø, bachelor.

 

2. Hva fikk deg til å velge denne utdanningen?

Studiet fremsto for meg som veldig spennende, særlig med fokus på sikkerhet også hadde jeg tanker om at et slikt studie ville kunne gi gode muligheter for å få jobb etter endt utdanning. Samfunnssikkerhet var og er veldig i vinden, så for meg som har interesse av å kunne bidra med å bedre sikkerheten i samfunnet eller i en organisasjon ble dette et veldig naturlig valg.  Jeg hadde en tanke ved studiestart at ved å gjennomføre dette studiet så ville jeg bli attraktiv på arbeidsmarkedet.

 

3. Er du fornøyd med valg av utdanning?

Ja, veldig. Gjennom utdanningen fikk jeg den faglige kunnskapen jeg trengte for å kunne gå rett inn i en jobb. Studiet er veldig fritt, noe som setter krav til selvstendighet og at du tar ansvar for egen læring, noe som passet meg veldig fint. Utdanningen gjorde at jeg gikk rett fra studier til jobb, noe som betyr veldig mye.

 

4. Hva synes du var mest spennende og utfordrende med utdanningen?

Det mest spennende med studiet var å lære teorier og arbeidsmetoder for så å teste disse ut gjennom forskjellige type oppgaver. Studiet er omfattende og tar for seg mye, så utfordringen med studiet var for meg å se helheten i alt vi lærte. Det er mange fag, og fagene vil etter hvert bli flettet mer og mer sammen.

 

5. Hvilken stilling har du nå og hva består jobben din av?

Jeg er Branningeniør i Gjøvik brannvesen. Min jobb består i hovedsak å forhindre at brann oppstår. Dette gjøres blant annet gjennom tilsyn, øvelser, uttalelser i forbindelse med byggesaker, informasjon og motivasjonstiltak. Jeg arbeider mye med innsatsplaner, ROS-analyser, forebyggende og beredskapsanalyser. Samt med analyser opp mot kommunen og fylket.

 

6. Hva er mest spennende med jobben din?

Det er variasjonen i arbeidsdagen, en dag kan man sitte dypt inne i fagstoff på kontoret med kompliserte analyser, til neste dag hvor du er ute og jobber med mer typiske brannoppdrag. Jobben er veldig spennende for du bidrar til å gi økt trygghet til befolkningen.

 

7. Hvilken betydning har utdanningen ved IIS hatt for eget arbeid?

Utdanningen har betydd mye for meg, uten denne utdanningen og personlige egenskaper hadde jeg ikke fått denne jobben.

 

8. Har du noen råd til ungdom som skal velge utdanning?

Ikke stress, ta heller et friår og tenk nøye igjennom hva du kunne tenke deg å gjøre istedenfor å kaste deg med på noe. Du vil bruke såpass mye tid og ressurser på et slikt studie at det vil være synd å studere noe du ikke synes er spennende. Les deg opp, og finn ut hva som er din interesse, er du motivert og interessert så vil studiehverdagen bli lettere og gi bedre karakterer.
Ansvarlig for siden: Gunn-Helene Turi
opprettet: 26.02.2019 11:18