Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fremdriftsrapportering for ph.d.-studenter ved Helsefak

Årlig rapportering

Alle doktorgradsstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, samt deres hovedveileder, er forpliktet til å levere en årlig fremdriftsrapport.

Skjemaet som utgjør grunnlaget for denne rapporten er utarbeidet av Seksjon for utdanningstjenester og blir tilsendt kandidaten via StudentWeb, og veileder pr e-post.

Hensikten med rapporteringen er hovedsaklig å avdekke avvik fra planlagt progresjon. 

Rapporteringen foregår elektronisk.




Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 02.03.2018 15:13