Velkommen til Det helsevitenskapelige fakultet
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Ph.d.-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet

Innhold

Oversikt over hvilke ph.d.-emner Helsefak tilbyr de neste to årene
Hvordan søke
Eksterne søkere
Hvem kan søke

Frister eksamen
Karakterutskrift

Praktisk informasjon for eksterne studenter
Total emnekatalog for ph.d.-emner ved Helsefak

Ph.d-emner ved andre universiteter
Ph.d.-emner ved nasjonale forskerskoler


Ph.d.-emner neste semester

 

Her finner du oversikt over ph.d.-emnene ved Det helsevitenskapelige fakultet våren 2018: Emnekatalogen

 

Her finner du oversikt over ph.d.-emnene ved UiT Norges arktiske universitet høsten 2017: Emnekatalogen

 

 

 

Oversikt over hvilke ph.d.-emner Helsefak tilbyr de neste to årene


Våren 2018

HEL-8002 Logistic Regression and Statistical Analysis of survival data
HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon
HEL-8010 Research Ethics and Theory of Science
HEL-8014 Animal Experimentation for Researchers
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning
HEL-8024 Quantitative Research Methods
HEL-8025 Qualitative Methods in Health Research
HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science
HEL-8030 Applied Linear Regression Analysis
HEL-8032 Register and Biobank Epidemiology
HEL-8033 Health Care Service Research on and With Multiethnic Populations
MBI-8006 Molecular and Clinical Aspects of Infection, Inflammation and Immunity

Høsten 2018

HEL-8003 Mixed Models
HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon
HEL-8010 Research Ethics and Theory of Science
HEL-8013 Epidemiology - Deeper Understanding
HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT)
HEL-8024 Quantitative Research Methods
HEL-8025 Qualitative Methods in Health Research
HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science
HEL-8028 Analysing Qualitative Data
HEL-8031 Systematic Reviews
FAR-8043 Nanomedicine and Nanotechnology
Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 1

Våren 2019

HEL-8002 Logistic Regression and Statistical Analysis of survival data
HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon
HEL-8010 Research Ethics and Theory of Science
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning
HEL-8024 Quantitative Research Methods
HEL-8025 Qualitative Methods in Health Research
HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science
HEL-8030 Applied Linear Regression Analysis
HEL-8032 Register and Biobank Epidemiology
Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 2
MBI-8003 Correlative Light and Electron Microscopy (CLEM)
MBI-8004 Metabolic and Mechanical Function of the Heart
PSY-8002 Eksperimentell design og statistikk

Høsten 2019

HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon
HEL-8010 Research Ethics and Theory of Science
HEL-8013 Epidemiology - Deeper Understanding
HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT)
HEL-8023 Genomics in Clinical and Biomedical Research
HEL-8024 Quantitative Research Methods
HEL-8025 Qualitative Methods in Health Research
HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science
HEL-8031 Systematic Reviews
FAR-8001 Statistical Modeling and Multivariate Analysis of Multidimensional Data Sets
FAR-8043 Nanomedicine and Nanotechnology
TLM-8040 Advanced Theoretical Perspectives on Electronic Health Records and E-health Services
Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 1
MBI-8005 Antimikrobiell Resistens

Hvordan du søker om plass på ph.d.-emner ved Helsefak

Ph.d.-studenter ved UiT Norges arktiske universitet melder seg opp til fakultetets ph.d.-emner via StudentWeb. Brukermanual i hvordan semesterregistrere seg og melde seg opp til emner i StudentWeb finner du her. Merk at du ikke er garantert plass på adgangsbegrensede emner. På slike emner vil du få beskjed om du har fått plass etter at oppmeldingsfristen har gått ut.

Ph.d.-studenter fra andre universiteter, søkere med mastergrad eller tilsvarende og deltakere på førstelektorprogrammet må søke opptak til ph.d.-emner via SøknadsWeb. Brukerveiledning for å registrere søknad i SøknadsWeb finner du her.

 

Eksterne søkere må dokumentere opptaksgrunnlaget sitt

Eksterne studenter må huske å laste opp dokumentasjon av utdannelse og eventuelt status som ph.d.-student/forskerlinjestudent i SøknadsWeb. Bekreftelse på studentstatus kan du få hos egen studieadministrasjon, bekreftelse fra veileder eller kopi av tilbudsbrev er dessverre ikke gyldig dokumentasjon.

 

Hvem kan søke om opptak til ph.d.-emner

Følgende studenter kan søke opptak til ph.d.-emner, i prioritert rekkefølge:

  1. Ph.d.-studenter, stipendiater og forskerlinjestudenter ved Universitetet i Tromsø
  2. Deltakere på førstelektorprogrammet
  3. Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter ved andre universitet
  4. Personer som har minimum mastergrad eller tilsvarende, men som ikke er tatt opp på et ph.d.-program.

Dersom det er flere søkere enn plass på kurset vil studentene bli prioritert fra kategori 1-4. Vær oppmerksom på at noen emner kan ha ytterligere opptakskrav og/eller prioriteringsnøkler. Dette vil i så fall være oppgitt i emnebeskrivelsen til det enkelte emnet.

Frister eksamen

Du melder deg opp til både ordinær eksamen og utsatt-/kontinuasjonseksamen i StudentWeb. Frist for å melde seg opp til ordinær eksamen er 1. februar/1. september, mens frist for å melde seg opp til utsatt- og kontinuasjonseksamen er 15. januar/15. august. Sensurfristen er satt til tre uker etter eksamen eller frist for å levere eksamen. Dersom du ønsker begrunnelse, eller vil klage på karakteren din, må det sendes brev eller e-post til fakultetet innen tre uker etter at karakteren ble kunngjort. Mer informasjon om eksamen finner du her.

Karakterutskrift

Karakterutskrift bestilles i StudentWeb. Du finner dette under menypunktet "Bestillinger" i venstremenyen i StudentWeb. Karakterutskriftene sendes pr. post til din registrerte semesteradresse, du må derfor sjekke/oppdatere semesteradressen før du bestiller karakterutskrift. Du kan også få utlevert karakterutskrift ved personlig frammøte på infotorget ved Helsefak.


Praktisk informasjon for eksterne studenter

denne nettsiden finner du som ekstern student diverse praktisk informasjon som kan være nyttig å vite innen du møter opp til emnet.


 

Total emnekatalog

Dette er en oversikt over alle ph.d.-emnene ved Det helsevitenskapelige fakultet. Emnene arrangeres ikke hvert semester og ikke nødvendigvis i et fast intervall.

Emnebeskrivelsen finner du i universitetets emnekatalog. Emnebeskrivelsen gir en oversikt over emnets innhold og eksamensform. Den kan imidlertid endres noe når emnet arrangeres på nytt, du må derfor alltid lese emnebeskrivelsen som ligger på inneværende semester for å vite nøyaktig pensumliste, eksamensform og så videre, når du skal søke om opptak på et emne.

 

Basalemner
HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon, 3 studiepoeng
HEL-8010 Research Ethics and Theory of Science, 6 studiepoeng
HEL-8024 Quantitative Research Methods, 3 studiepoeng
HEL-8025 Qualitative Methods in Health Research, 3 studiepoeng

Frie emner
BIO-8302 Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 1
BIO-8303
Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 2


HEL-8002
Logistic Regression and Statistical Analysis of survival data, 3 studiepoeng
HEL-8003
Mixed Models, 2 studiepoeng
HEL-8009
Analysis of Incomplete Data and Methods for Imputation , 2 studiepoeng
HEL-8013
Epidemiology - Deeper Understanding, 9 studiepoeng
HEL-8014 Course in Experimental Animal Science for Researchers, 6 studiepoeng
HEL-8018
Introduction to Randomised Control Trials (RCT), 2 studiepoeng
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning, 2 studiepoeng
HEL-8021 Preclinical PET and Complementary Methods in Small Animal Molecular Imaging, 5 studiepoeng
HEL-8023 Genomics in Clinical and Biomedical Research, 5 studiepoeng
HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science, 2 studiepoeng
HEL-8028 Analysing Qualitative Data, 3 studiepoeng
HEL-8030 Applied Linear Regression Analysis, 3 studiepoeng
HEL-8031 Systematic Reviews, 2 studiepoeng
HEL-8032 Register and Biobank Epidemiology, 3 studiepoeng
HEL-8033 Health Care Service Research on and With Multiethnic Populations, 2 studiepoeng

TLM-8040 Advanced Theoretical Perspectives on Electronic Health Records and E-health Services, 10 studiepoeng

PSY-8002 Eksperimentell design og statistikk, 3 studiepoeng

FAR-8001 Statistical Modeling and Multivariate Analysis of Multidimensional Data Sets, 5 studiepoeng
FAR-8043
 Nanomedicine and Nanotechnology, 15. studiepoeng


MBI-8003 Correlative Light and Electron Microscopy (CLEM), 5 studiepoeng
MBI-8004 Metabolic and Mechanical Function of the Heart, 3 studiepoeng
MBI-8005 Antimicrobial Resistance, 3 studieopeng
MBI-8006 Molecular and Clinical Aspects of Infection, Inflammation and Immunity, 3 studiepoeng

 

Ph.d.-emner ved andre universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen

Ph.d.-emner tilknyttet nasjonale forskerskoler

Norwegian Research School in Medical Imaging (MedIm)
Norwegian PhD School of Heart Research (NORHEART)
National Research School in Population Based Epidemiology (EPINOR)
Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM)
Norwegian PhD School of Pharmacy
Norwegian Research School in Neuroscience

 

 

 

 

Skip to main content