Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Emnetilbud ph.d.-emner Det helsevitenskapelige fakultet

 

Innhold

Ph.d.-emner neste semester

Oversikt over hvilke ph.d.-emner Helsefak tilbyr de neste to årene
Total emnekatalog for ph.d.-emner ved Helsefak

Ph.d-emner ved andre universiteter
Ph.d.-emner ved nasjonale forskerskoler


Ph.d.-emner som går neste semester

Her finner du emnebeskrivelse og informasjon om søknadsfrister over ph.d.-emnene ved UiT Norges arktiske universitet våren 2020.

 

Oversikt over hvilke ph.d.-emner Helsefak tilbyr de neste to årene

Høsten 2019

HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon
HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design
HEL-8013 Epidemiology - Deeper Understanding
HEL-8018 Introduction to Randomised Control Trials (RCT)
HEL-8023 Genomics in Clinical and Biomedical Research
HEL-8024 Quantitative Research Methods
HEL-8025 Qualitative Methods in Health Research
HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science
HEL-8031 Systematic Reviews
HEL-8034 Preclinical PET and Complementary Methods in Small Animal Molecular Imaging
FAR-8001 Statistical Modeling and Multivariate Analysis of Multidimensional Data Sets
FAR-8043 Nanomedicine and Nanotechnology
TLM-8040 Advanced Theoretical Perspectives on Electronic Health Records and E-health Services
MBI-8007 Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 1
MBI-8005 Antimikrobiell Resistens

Våren 2020

HEL-8002 Logistic Regression and Statistical Analysis of Survival Data

HEL-8041 Researching disability

HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design
HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning
HEL-8024 Quantitative Research Methods
HEL-8025 Qualitative Methods in Health Research
HEL-8030 Applied Linear Regression Analysis
HEL-8032 Register and Biobank Epidemiology
HEL-8033 Health Care Service Research on and With Multiethnic Populations
MBI-8006 Molecular and Clinical Aspects of Infection, Inflammation and Immunity
MBI-8008 Molecular and Clinical Aspects of Cancer - Block 2

Høst 2020

HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon

HEL-8003 Mixed Models

HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design
HEL-8013 Epidemiology - Deeper Understanding
HEL-8018 Introduction to Randomized Control Trials (RCT)
HEL-8024 Quantitative Research Methods
HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science
HEL-8028 Analysing Qualitative Data
HEL-8031 Systematic Reviews
HEL-8034 Preclinical PET and Complementary Methods in Small Animal Molecular Imaging
FAR-8043 Nanomedicine and Nanotechnology
TLM-8040 Advanced Theoretical Perspectives on Electronic Health Records and E-health Services
MBI-8007 Molecular and Clinical Aspects of Cancer - Block 1

 

 

Oversikt over samtlige emner i Helsefaks emnekatalog

Dette er en oversikt over alle ph.d.-emnene ved Det helsevitenskapelige fakultet. Emnene arrangeres ikke hvert semester og ikke nødvendigvis i et fast intervall.

Emnebeskrivelsen finner du i universitetets emnekatalog. Emnebeskrivelsen gir en oversikt over emnets innhold og eksamensform.

 

Obligatoriske emner
HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon, 3 studiepoeng
HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design

Valgfrie emner

HEL-8041 Researching disability
HEL-8002
Logistic Regression and Statistical Analysis of survival data, 3 studiepoeng
HEL-8003
Mixed Models, 2 studiepoeng
HEL-8009
Analysis of Incomplete Data and Methods for Imputation , 2 studiepoeng
HEL-8013
Epidemiology - Deeper Understanding, 9 studiepoeng
HEL-8014 Course in Experimental Animal Science for Researchers, 6 studiepoeng
HEL-8018
Introduction to Randomised Control Trials (RCT), 2 studiepoeng
HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning, 2 studiepoeng
HEL-8023 Genomics in Clinical and Biomedical Research, 5 studiepoeng
HEL-8024 Quantitative Research Methods, 3 studiepoeng
HEL-8025 Qualitative Methods in Health Research, 3 studiepoeng
HEL-8026 Scientific Writing and Publishing in Health Science, 2 studiepoeng
HEL-8028 Analysing Qualitative Data, 3 studiepoeng
HEL-8030 Applied Linear Regression Analysis, 3 studiepoeng
HEL-8031 Systematic Reviews, 2 studiepoeng
HEL-8032 Register and Biobank Epidemiology, 3 studiepoeng
HEL-8033 Health Care Service Research on and With Multiethnic Populations, 2 studiepoeng
HEL-8034 Preclinical PET and Complementary Methods in Small Animal Molecular Imaging, 8 studiepoeng

TLM-8040 Advanced Theoretical Perspectives on Electronic Health Records and E-health Services, 10 studiepoeng

PSY-8002 Eksperimentell design og statistikk, 3 studiepoeng

FAR-8001 Statistical Modeling and Multivariate Analysis of Multidimensional Data Sets, 5 studiepoeng
FAR-8043
 Nanomedicine and Nanotechnology, 15. studiepoeng


MBI-8003 Correlative Light and Electron Microscopy (CLEM), 5 studiepoeng
MBI-8004 Metabolic and Mechanical Function of the Heart, 3 studiepoeng
MBI-8005 Antimicrobial Resistance, 3 studieopeng
MBI-8006 Molecular and Clinical Aspects of Infection, Inflammation and Immunity, 3 studiepoeng
MBI-8007 Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 1
MBI-8008 Molecular and Clinical Aspects of Cancer, block 2

 

Ph.d.-emner ved andre universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen

 

Ph.d.-emner tilknyttet nasjonale forskerskoler

Norwegian PhD School of Heart Research (NORHEART)
National Research School in Population Based Epidemiology (EPINOR)
Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM)
Norwegian PhD School of Pharmacy
Norwegian Research School in Neuroscience

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 19.11.2019 10:17