Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opplæringsdel for ph.d.-studenter ved Helsefak

Søk om godkjenning av elementer i opplæringsdelen din her.

En doktorgrad er på totalt 180 studiepoeng hvor selve avhandlingen er 150 studiepoeng. De resterende 30 studiepoengene kalles opplæringsdelen; den er delt inn i obligatoriske og valgfrie emner.

Så snart som mulig etter at du har tatt de 30 studiepoengene som kreves for å fullføre opplæringsdelen sender du en epost til phd@helsefak.uit.no og ber oss om å kontrollere at alt er riktig. Denne kontrollen må være gjennomført før du får levere avhandling. 
 

 Krav til opplæringsdelen:

Obligatoriske emner (10 stp):

  • HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design (7 stp)
  • HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (3 stp)

Studenter som allerede har gjennomført og bestått HEL-8010 trenger ikke HEL-8040 så lenge de har minimum 2 studiepoeng forskningsmetode i opplæringsdelen sin.

Vi anbefaler at HEL-8004 legges til 3. semester i studiet.

For studenter som bruker forsøksdyr er også kurs i forsøksdyrelære obligatorisk. Slik opplæring må være gjennomført i løpet av det første året.

Valgfrie emner (20 stp):

Valgfrie emner kan være ph.d.-emner fra UiT, ph.d.-emner fra andre universiteter, presentasjoner, og forskningsopphold i utlandet.

Ph.d.-emner fra UiT

Ph.d.-emner fra UiT kan du selv legge til i utdanningsplanen din i studentweb. Hvis du ikke finner emnet du ønsker på listen send oss en epost.

Bruk denne nettsiden for å planlegge hvilke emner du skal ta og når du skal ta dem. Oversikten i studentweb kan være upålitelig for mer enn ett år frem i tid.

Ph.d.-emner fra andre fakulteter kan overlappe med Helsefaks ph.d.-emner, noe som vil føre til redusert uttelling i studiepoeng. Om et emne overlapper med et annet kan du sjekke i emnebeskrivelsen.

Ph.d.-emner fra andre universiteter eller høgskoler

Du søker om godkjenning av eksterne ph.d.-emner med vårt elektroniske søknadsskjema. (Velg FEIDE-innlogging.)

Krav:

  • Emnene må være på ph.d.-nivå
  • Emnene må være knyttet til en gradsgivende institusjon og ha en eller annen form for vurdering
  • Du må ha oppnådd karakter C eller bedre

Pass på at de eksterne emnene du planlegger å ta ikke overlapper tematisk med andre emner i opplæringsdelen. Søk om forhåndsgodkjenning av emner med søknadsskjemaet eller ta kontakt hvis du er usikker.

Dokumentasjon:

Søknaden dokumenteres med karakterutskrift/kursbevis, emnebeskrivelse. Der emnebeskrivelsen er kort eller ufullstendig, og for emner som ikke er vektet med studiepoeng/ECTS, vil også pensumliste og timeplan være nødvendig.

Du vil normalt ikke trenge karakterutskrift for norske ph.d.-emner hvis du gir oss tillatelse til å hente resultatene dine fra andre læresteder. Les mer om hvordan du gir oss tillatelse og hva det innebærer på denne nettsiden.

Presentasjon av egne forskningsresultater

Du søker om godkjenning av presentasjoner med vårt elektroniske søknadsskjema. (Velg FEIDE-innlogging.)

Presentasjon ved nasjonale konferanser gir 1 studiepoeng, internasjonale konferanser gir 2 studiepoeng og kan være både muntlig og presentasjon av poster. 

Du kan ikke ha mer enn 3 studiepoeng formidling i opplæringsdelen din. Samme presentasjon (samme innhold) kan ikke gi uttelling to ganger.

Dokumentasjon:

  • Bekreftelse på deltagelse/kopi av deltakerliste eller noe annet som viser at du deltok
  • Selve presentasjonen, abstract, eller poster
  • Generell informasjon om konferansen (f.eks et flygeblad eller en nettside) 

Forskningsopphold i utlandet

Du søker om godkjenning av forskningsopphold med vårt elektroniske søknadsskjema.

Forskningsopphold i utlandet av minst to ukers varighet kan det oppnås 1 1/2 studiepoeng per uke og maksimalt 6 studiepoeng. Utenlandske statsborgere kan ikke få godkjent studiepoeng for forskningsopphold i sitt hjemland

For flere detaljer, se ph.d.-forskriften, §15 Opplæringsdelen, med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet.

 

Send oss en mail hvis du har spørsmål: phd@helsefak.uit.no
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 19.08.2019 10:15

 English

Hjem 
Ph.d.-programmet

Kontakt: phd@helsefak.uit.no