Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Veiledning av ph.d.-studenter ved Helsefak

Veileders oppgaver
Endring av veilederforhold
Problemer i veiledningsforholdet


Veiledernes oppgaver

Som doktorgradsstudent skal du ha jevnlig kontakt med dine veiledere.

Veilederne dine skal:

  • gi deg råd om formulering og avgrensing av tema og problemstillinger
  • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
  • drøfte resultat og tolkninger av disse
  • drøfte opplegg og gjennomføring av framstillinga (disposisjon, språklig form, dokumentasjon m.m.)
  • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, ect.
  • veilede deg i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen

Veilederne dine er pliktig til å:

 

Som ph.d.-student skal du være med i et aktivt forskermiljø. Veilederne dine er ansvarlige for å legge til rette for at du kan delta aktivt i forskningsgruppen/forskningsmiljøet.

For øvrig reguleres veiledningen av "Avtale ved opptak til organisert doktorgradsutdanning";  Innledning, del A, del B og del C, som omfatter doktorgradsstudenter, veiledere, institutt og fakultetet.

 

Endring av veiledningsforhold

Dersom du ønsker å gjøre endringer i veiledningsforholdet må du søke om dette til fakultetet. Du søker om endring av veiledningsforhold gjennom vårt nettbaserte søknadsskjema. Husk å logg deg inn med ditt Feide brukernavn og passord. Bekreftelse fra alle veiledere laster du opp som pdf, e-post eller lign. i søknadsskjemaet.

 

Problemer i veiledningsforholdet

Konfliktrådet

Av og til oppstår det konflikt mellom ph.d.-student og veileder. Dersom konflikten er av en slik art at den kan svekke muligheten for å gjennomføre ph.d.-studiet, eventuelt føre til store forsinkelser, har Det helsevitenskapelige fakultet et konfliktråd som kan bistå de involverte parter til konfliktløsning.

Ph.d.-studenter melder konflikter til rådet via instituttleder når situasjonen måtte kreve det. Veiledere melder konflikter til forskningsgruppeleder/instituttleder.

Møter i konfliktrådet

Konfliktrådet møter partene individuelt og samlet i møte. I samlet møte deltar også forskningsgruppeleder. Ph.d.-studenten gis anledning til å ha med seg fortrolighetsperson på møtene. Både ph.d.-student og veileder skal gi sin versjon av saken, og forskningsgruppeleder gis anledning til å komme med supplerende opplysninger.

På bakgrunn av opplysningene som fremkommer i det innledende møtet skal konfliktrådet foreslå en skisse til mulig løsning på konflikten og en handlingsplan som kan lede fram til ferdigstillelse av doktorgradsprosjektet.

Handlingsplanens innhold

Handlingsplanen skal:

  • gjøre rede for gjenstående milepæler i prosjektarbeidet og forventet tidsperspektiv for gjennomføring av disse
  • inneholde forslag til alternative veiledere i tilfeller det er ønske om å avslutte veiledningsforholdet, slik at ph.d.-studenten sikres veiledning i den gjenstående doktorgradsperioden
  • gi råd om kompensasjon for eventuelt tap av tid som kan tillegges konflikten

Dersom konfliktrådet ikke lykkes med å komme frem til en løsning på konflikten, vil saken bli oversendt til Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

 
 
 Ansvarlig for siden: Jøran Indseth
Sist oppdatert: 12.09.2019 13:32