Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

iEarth

iEarth er et nasjonalt konsortium med mål om å revolusjonere den geovitenskapelige utdanningen i Norge. Gjennom studentaktiv og læringsbasert praksis skal den neste generasjonen av geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringer vi står ovenfor i dag og i fremtiden.


Foto: Kai Mortensen

Globale miljøendringer og økende ressursbehov understreker den tette koblingen mellom vår moderne sivilisasjon og geovitenskapelig kunnskap. I Norge er denne koblingen særlig tydelig i skjæringspunktet mellom petroleumsnæringen og ambisjonen om å være verdensledende på miljøforvaltning. Fremtidens utfordringer krever derfor nytenkning rundt den moderne geoviterens rolle i samfunnet, og en tilsvarende nyorientering i geofagutdanningen vår.

Resultatet er iEarth (Centre for Integrated Earth Science Education), et nasjonalt nettverk bestående av geofaglige utdannings- og forskningsinstitusjoner ved UiB, UiO, UiT og UNIS, som sammen skal jobbe med å skape et fremtidsrettet og innovativt læringsmiljø.

Sammen med studenter skal vi sette fokus på undervisningsmetoder, ny teknologi og en utdanning tilpasset et fremtidig arbeidsmarked. Med mål om å oppnå status som Senter for fremragende utdanning (SFU) i 2019, vil iEarth i årene fremover flytte grensene for den geovitenskapelige utdanningen i landet.

For å oppnå dette har iEarth satt seg fem utviklingsområder:

1. Forme fremtiden – å møte morgendagens samfunnsmessige utfordringer

Fokus på viktigheten av geovitenskapelig utdanning i møte med globale utfordringer.

2. Studentenes læringsmiljø

Fokus på studentens læringsprosess og aktiv utvikling av deres generiske ferdigheter.

3. Underviserens læringsmiljø

Fokus på å bygge en samarbeidende kultur innenfor undervisning og en evidensbasert læringspraksis.

4. Feltlæring

Fokus på de unike mulighetene og utfordringene ved feltundervisning og integrasjon av felt i en koherent læringsprogresjon.

5. Alumni og formidling

Fokus på å etablere en nær interaksjon mellom iEarth og potensielle arbeidsgivere i det private næringsliv og offentlig sektor.

Ansvarlig for siden: Kai Mortensen
Sist oppdatert: 17.09.2018 11:03