Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskningsopphold under Forskerlinjen i odontologi

Støtteordningen gjelder utenlandsopphold for forskerlinjestudenter i odontologi med varighet 3-4 uker.

Forskningsopphold under Forskerlinjen odo er en pilotordning over 2 år (2018/2019 og 2019/2020) finansiert i samarbeid med Troms fylkeskommune.

Forskningsoppholdet skal ha som formål å gjøre prosjektarbeid under forskerlinjen, knytte kontakter med samarbeidspartnere/institusjoner og ta relevante ph.d.-kurs. Vertsinstitusjon kan være både utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner i utlandet. 

Forskningsopphold tildeles etter søknad. En forutsetning for å søke midler er at oppholdet ikke er støtteverdig innenfor allerede eksisterende støtteordninger.

Relevans for forskerlinjestudiet:

Forskningsopphold under forskerlinjen gir studenten muligheten til å starte prosessen med å bygge seg et internasjonalt nettverk innenfor fagområdet tidlig i karriereløpet.  

For forskningsopphold av minst to ukers varighet kan det oppnås 1,5 studiepoeng per uke, og maksimalt 6 studiepoeng som kan inngå i Opplæringsdelen for studiet. For mer informasjon se her.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for forskerlinjestudenter under Forskerlinjen i odontologi.

Søknadsfrist:

Fristen for å sende inn søknadskjema, samt vedlegg, er 31. januar for vårsemesteret, og 1. mai for påfølgende høstsemester.

Søknadsskjema sendes her

Se lenke i høyremenyen for mer informasjon om forskningsopphold og krav til søknad. 
Ansvarlig for siden: Laila Berg Nilsen
Sist oppdatert: 08.07.2019 09:54