Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Stedsutvikling

Nytt etter- og videreutdanningstilbud med studiested Lofoten

Foto: Ronny Nilsen

Økende fokus på stedsutvikling
Stedsutvikling har blitt et sentralt tema i både næringsliv, kunst- og kulturliv, politikk, planlegging og forvaltning. Steder konkurrerer om innbyggere, besøkende, arbeidsplasser og investeringer. I strevet etter å gjøre seg attraktive, står stedene i fare for å miste sin egenart.

Studiet ser nærmere på:

  • Hvordan drive ansvarlig stedsutvikling, som tar hensyn til lokale særtrekk, muligheter og utfordringer?
  • Hvordan skape inkluderende steder, som ivaretar mangfoldet av innbyggernes behov?
  • Hvordan legge til rette for grønn omstilling?
  • Hvordan sikre medvirkningsprosesser og handtere ulike konfliktlinjer?
  • Og hvordan legge til rette for næringsutvikling, kreativitet og innovasjon lokalt, slik at steder kan ta grep om egen utvikling?   


Er du involvert i stedsutviklingsprosesser, og interessert i faglig påfyll?
Høsten 2018 starter UiT Norges arktiske universitet, i samarbeid med Vågan kommune og Vågan næringsforening, et etter- og videreutdanningstilbud i stedsutvikling. Emnet er på 30 studiepoeng og går over 2 semester. Gjennom 4 samlinger i Lofoten, den første i oktober 2018, vil vi arbeide med perspektiver, analyser og verktøy for ansvarlig stedsutvikling. Studietilbudet retter seg mot alle med erfaring fra eller interesse for stedsutvikling, enten det er fra plan- og utviklingsprosesser, politikk, lokalt utviklingsarbeid, næringsutvikling, kulturliv, reiseliv eller andre områder hvor stedlige utviklingsprosesser inngår.

Studietilbudet er gratis
Det er lagt opp til at det kan tas ved siden av full jobb, gitt at en får anledning til å delta på samlinger. Studietilbudet er gratis, men deltakerne må selv dekke utgifter til samlinger i Svolvær. Alle som arbeider med stedsutvikling i Lofoten- og Vesterålsregionene oppfordres særskilt til å melde seg på.

Samlingsdatoer i Svolvær

Samling 1: 18. - 19. oktober

Samling 2: 26. – 27. november

Samling 3: 24. – 25. januar

Samling 4: 28. – 29. mars

 

NB! På grunn av tekniske utfordringer i forbindelse med utsendelse av PIN-koder vil dere som har bedt om pin-koder innenfor søknadsfristen få mulighet til å legge in søknad etter fristen. Dere det gjelder bes kontakte Lena Bogstrand så snart som mulig (kontaktinformasjon i høyremargen). 

 

Emnebeskrivelse  

SPL-6000 Stedsutvikling

Omfang

30 studiepoeng

Når:

Høsten 2018 og våren 2019. Første samling vil sannsynligvis bli 18.-19. oktober.

Søknadsfrist   

 3. september
Ansvarlig for siden: Nina Norum Anda
Sist oppdatert: 03.09.2018 15:33
Kontakt
Anniken Førde


ISS, Torill Nyseth

Torill Nyseth

Telefon: +4777644372 torill.nyseth@uit.no