Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Programvise oppstartmøter høsten 2019

Her finner du tid og sted for oppstartsmøter for studier ved Norges fiskerihøgskole, Institutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolens studiesteder Tromsø, Harstad, Narvik og Alta.

Velkommen!


Norges fiskerihøgskole

Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap: Tirsdag 13. august, NFH-bygget, Store Aud (E-101), kl. 12.00

Bachelor i bioteknolog: Tirsdag 13. august,  NFH-bygget, Store Aud (E-101), kl. 12.00

Akvamedisin: Tirsdag 13. august, NFH-bygget, Store Aud (E-101), kl. 12.00

International Fisheries Management: Tirsdag 13. august, NFH-bygget, rom D109, kl. 13.00


Institutt for arktisk og marin biologi

Bachelor i biologi, klima og miljø: Tirsdag 13. august, kl. 14.15-15.00 på biologibygget rom 1.001 (amfi/vestibyle)

Master i biologi: Onsdag 14. august kl. 14.15-15.00 på biologibygget rom 1.001 (amfi/vestibyle)


Handelshøgskolen - Tromsø

Tirsdag 13. august, kl 12.00 - 13.15:
  • Bachelor i økonomi og administrasjon
  • Bachelor i ledelse, innovasjon og marked 
  • Bachelor i samfunnsøkonomi

Oppstartslunsj i kantina på Handelshøgskolen med studieinfo og mentor- og fadderinfo med påfølgende forelesninger:

Forelesning i BED-1004 Markedsføring klokken 1415-1500 på Auditorium 3, Teorifagbygget (for økonomi og administrasjon, og ledelse, innovasjon og marked)

Forelesning i SOK-0001 Økonomi og politikk klokken 1415-1600 på Rom 'Perspektivet' 01.202 Handelshøgskolen (for samfunnsøkonomi)

 

Torsdag 15. august, kl 11.00 - 12.15: 
  • Master i ledelse, innovasjon og marked,
  • Master  i økonomi og administrasjon
  • Master in Economics (Samfunnsøkonomi)

 

Forelesning i BED-3011 Forskningsdesign og metodevalg, Handelshøgskolen 01.202, Perspektivet kl. 12.15-14.00.


Handelshøgskolen - Harstad

Bachelor i økonomi og administrasjon: Mandag 12. august kl. 10.15 -11.00 i klasserom 1

Master i økonomi og administrasjon: Mandag 19. august kl. 09.00-11.15 på Blått auditorium

Master i ledelse: Mandag 2. september kl. 10.15 i klasserom 8

Årsstudium i praktisk prosjektledelse: Mandag 9. september kl. 10.15 Kreativt læringssenter (Havnegt 1, 3.etasje).


Handelshøgskolen - Narvik 

Bachelor i økonomi og administrasjon: Tirsdag, 13. august kl. 10.00-11:00 rom Auditorim 1.

Detaljert program for studiestart i Narvik 

Årsstudium i praktisk økonomi og ledelse: I henhold til timeplan, se her.


Handelshøgskolen - Alta

Åpningsuke for nye Bachelor i økonomi og administrasjon ved HHT Alta, 15.-17. august.

Årsstudium i Ledelse, nettbasert: Mandag 26. august kl. 10.00.

Årsstudium i Bedriftsøkonomi, nettbasert: Mandag 26. august kl. 10.00.

Deltidsstudium i Prosjektledelse (30 stp), nettbasert: Mandag 26.august kl. 10.00.

Gå hit for utfyllende program for oppstartssamling i Alta 26.-27. august

Informasjonsmøte for nettstudier i Tromsø

Alle nettstudier 2019-2020: Torsdag 22. august kl. 17.00–20.00, Handelshøgskolen i Breivika rom 01.202 auditoriet «Perspektivet»

  • Årsstudium i Ledelse, nettbasert

  • Årsstudium i Bedriftsøkonomi, nettbasert

  • Deltidsstudium i Prosjektledelse (30 stp), nettbasert

 
Ansvarlig for siden: Morten Sætran
Sist oppdatert: 12.08.2019 09:30