Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Semesterstart ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi høsten 2019

Høstsemesteret 2019 ved Handelshøgskolen (Studiested Tromsø), Norges fiskerihøgskole og Institutt for arktisk og marin biologi, starter med felles velkomstmøte

Felles velkomstmøte for fakultetet

Mandag 12. august kl 12.00, utenfor NFH--bygget sentralt på universitetsområdet.

Vi starter med en lett lunsj (det grilles pølser av alle slag - med tilbehør) før programmet fortsetter slik: 

Tale ved prodekan for utdanning Bjørn-Petter Finstad
Tale ved leder for studentutvalget ved BFE Daniel Weenås Aspvik
Tale ved leder for Fadderuka ved BFE Kristina Nilsen

I videreføringen av arrangementet vil de nye studentene få tildelt faddergrupper, dagen fortsetter i regi av disse gruppene.

Programvise og instituttvise oppstartmøter

Studiestart alle studiesteder

 
Ansvarlig for siden: Morten Sætran
Sist oppdatert: 07.08.2019 13:52