Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Universitetsskoleprosjektene ved UiT

Universitetsskoler, eller lærerutdanningsskoler, som det også kalles, er en relativt ny idé som nå ikke bare brer seg, men som også har blitt nasjonal lærerutdanningspolitikk gjennom Lærerutdanning 2025 – Strategi for lærerutdanning. Her synliggjøres også tilsvarende satsing på barnehagene, lærerutdanningsbarnehager. Det innebærer at det er stor interesse for erfaringene til de institusjonene som allerede har hatt universitetsskoler i noen år. Ideen oppsto relativt parallelt ved UiT og UiO i 2010, ved UiT ble prosjektet etablert i 2010, de første universitetsskolene var valgt ut i 2011. 

I dag har UiT hele fire prosjekter som satsing innenfor dette feltet:

Universitetsskoleprosjektet i Tromsø (UsPiT) (grunnskole)

Universitetsskoleprosjektet for master i grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 i Alta (USP i Alta 1-7 og 5-10)

Universitetsskoleprosjektet for lektorutdanning trinn 8-13 (USP 8-13)

Universitetsbarnehageprosjektet i Tromsø (UbiT)
Ansvarlig for siden: Silje Sivertsvik
Sist oppdatert: 07.03.2018 10:50