Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Når du skal skrive doktorgradsavhandlingen - Det helsevitenskapelige fakultet

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder for etikk, faglig nivå og metode innenfor fagområdet.

Språk

Med mindre du har fått innvilget søknad om å skrive avhandlingen på norsk ved opptak til studiet, skal avhandlingen skrives på engelsk.

Krav til artiklene

Som hovedregel skal avhandlingen bestå av tre artikler trykket i eller rette mot internasjonale tidsskrifter med referee-tjeneste. Du skal som hovedregel være førsteforfatter på minst to av artiklene, hvorav minst en bør være publisert eller akseptert for publisering i referee-baserte internasjonale tidsskrift. Øvrige artikler må være publiserbare.

Artikler basert på meta-analyse kan brukes som en av de tre artiklene i avhandlingen. Når det gjelder artikler basert på systematic reviews må det være brukt kvantitativ metodikk for at artikkelen kan inngå i avhandlingen.

Kappen

I tillegg skal det lages en samlet presentasjon av de vitenskapelige resultatene med en inngående sammenstillende diskusjon (kappen). I kappen har du mulighet for å utdype og eventuelt korrigere aspekter i artiklene.

Vi har laget en veiledning for hvordan skrive kappen.

Monografi 

Ikke-publiserte monografier kan også godtas som avhandling. 

Mal for avhandlingen og forside

UiT har laget ferdig wordmal for skriving av doktorgradsavhandlingen. Malen, samt informasjon om referanseteknikker og hvordan jobbe smartere med worddokumenter, finner du på denne siden:

Oppgaveskriving

Dersom du allerede har begynt og skrive på kappen, men mangler kun forsiden finner du forsidemaler her:

Forside doktorgrader

Vær oppmerksom på at du fører både fakultetets og instituttets navn på forsiden.

Avhandlingens bakside føres på av Andvord Grafisk AS når avhandlingen sendes til trykking (etter at avhandlingen er godkjent av bedømmelseskomiteen).

Ting du bør tenke på når du skriver i forbindelse med trykking

Når avhandlingen din er godkjent av komiteen kan du sende den til trykk. Avhandlingen trykkes i 170x240 mm. Ettersom avhandlingen skrives i A4 format (210x297 mm) må du huske på at alt blir mindre i den trykte versjonen. Det er derfor visse anbefalinger du bør følge:

  • Margstørrelsen bør være på minimum 2 cm på sider og topp, samt 2,5 cm i bunn.
  • Skriftstørrelsen bør være på 12.
  • Sidetallene bør være midtstilt eller i ytterkant av siden (oddetall til høyre og partall til venstre).
  • Kapitler, innholdsfortegnelse, forord og lignende bør starte på oddetall (slik at de havner på høyre side i boken.
  • Punkter og streker bør ikke ha mindre tykkelse enn 0,5 pt.

 
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 22.08.2019 13:05