Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Stipendiater ved ILP


Kommende disputaser 


15. april 2019

Yvonne Sørensen:
"Å gripe og bli grepet – for å begripe. Lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling"

Prøveforelesning: «Lærerutdanningsfaget "Pedagogikk og elevkunnskap" har blitt kritisert for ikke å oppleves som relevant for lærerutdanningsstudenter. Drøft grunner til dette, og diskuter ideer som kan bidra til å forbedre lærerstudentenes opplevelse av fagets relevans»

Prøveforelesning og disputas blir avholdt i Qvigstad auditorium, campus Mellomveien 110.

02. mai 2019

Siri Sollied Madsen:

Tema kommer 

Prøveforelesning: 

Prøveforelesning og disputas blir avholdt i Qvigstad auditorium, campus Mellomveien 110.

 

 
Se tidligere avlagte doktorgrader ved ILP her.

 

 

ILPs stipendiater

(alfabetisk liste)

Anne Mette Bjøru 
Campus Alta
anne.m.bjoru@uit.no

Sidsel Boldermo 
Campus Tromsø
sidsel.boldermo@uit.no 

Terje André Bringeland - Pedagogikk
Campus Tromsø
terje.a.bringeland@uit.no

Ömür Caglar-Ryeng
Campus Tromsø
omuer.caglar-ryeng@uit.no

Fredrik Danielsen
Campus Alta
fredrik.danielsen@uit.no

Evelyn Eriksen
Campus Alta
evelyn.eriksen@uit.no

Sibylle Gamst - Naturfagdidaktikk
Campus Tromsø
sibylle.gamst@uit.no

Oda Julie Hembre
Campus Tromsø
oda.j.hembre@uit.no

Marianne Isaksen
Campus Alta
marianne.isaksen@uit.no

Ingrid K. Jakobsen
Campus Tromsø
ingrid.jakobsen@uit.no

Ingrid Jensvoll
Campus Tromsø
ingrid.jensvoll@uit.no

Inger Lise Johannessen
Campus Tromsø
inger.l.johannessen@uit.no

Lise-Mari Lauritzen
Campus Tromsø
lise-mari.lauritzen@uit.no

Anna Loppacher
Campus Tromsø
anna.loppacher@uit.no

Elena Merzliakova
Campus Alta
elena.merzliakova@uit.no

Siv Ingrid Nordkild
Campus Tromsø
siv.i.nordkild@uit.no

Rigmor Olsen
Campus Tromsø 
rigmor.olsen@uit.no

Ida Madeleine Seiness
Campus Tromsø
ida.m.seiness@uit.no

Anna-Maria Helen Stenseth
Campus Tromsø
anna-maria.h.stenseth@uit.no

Johannes Sæleset
Campus Tromsø
johannes.saleset@uit.no

Gørill Warvik Vedeler
Campus Tromsø
gorill.vedeler@uit.no

Bjørnar Ødegårdsstuen
Campus Alta
bjornar.odegardstuen@uit.no

Vibeke Øie
Campus Tromsø
vibeke.oie@uit.no