Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kompetanseutvikling for yrkesfag

ILP tilbyr videreutdanning for yrkesfaglærere. Gjennom studiet grunnleggende ferdigheter med yrkesfaglig fokus vil lærervirksomheten settes i direkte sammenheng med studieinnholdet, og ha relevant betydning for yrkesfaglærernes ledelse av læringsprosesser.

Innhold
De grunnleggende ferdighetene (lese, skrive, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter) er skrevet inn i samtlige fagplaner, og innebærer for eksempel at alle lærere uansett fagområde er bidragsytere for elevenes utvikling i språk, matematikk og digitale ferdigheter.

Samtidig vil fokus på grunnleggende ferdigheter i undervisnings- og læringsprosesser også innebære strategisk og bevisst tenkning for å tilpasse undervisningen rundt:

VID-6034 Grunnleggende ferdigheter med yrkesfaglig fokus gir 15 studiepoeng og er organisert med fire samlinger á 1,5 dag over to semester. Studiet er søkbart for yrkesfaglærere fra Troms og Finnmark.

Samlingsdatoer kull 2019

  • Uke 38: Tor-Fre
  • Uke 47: Tor-Fre
  • Uke 06: Tor-Fre
  • Uke 12: Tor-Fre

Bakgrunn

Les mer om Utdanningsdirektoratets satsning på videreutdanning for yrkesfaglærere på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/yrkesfag


Opptak

Søknadsfristen er 01.03.19 på https://www.udir.no/videreutdanningyrkesfag 

Opptakskravet er Fullført faglærerutdanning eller PPU-Yrkesfag.


Kontaktperson

Sigurd Langseth
Rådgiver EVU


Emnebeskrivelse (pdf)

VID-6034 Grunnleggende ferdigheter mer yrkesfaglig fokus


 

Tilbake til toppsiden EVU