Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Retningslinjer forskingsetiske spørsmål - Guidelines Research Ethics

Retningslinjer om handsaming av forskingsetiske spørsmål - Guidelines for processing - research ethical questions

 

Norsk

 

 

English

 

Ved mistanke om brot på  forskingsetiske retningslinjer ved UiT kan du melda frå til det aktuelle fakultetet eller til Seksjon for forsking og utdanningskvalitet (SEFU) v. olaug.husabo@uit.no .

 

If you suspect there has been a breach of research ethics guidelines  at UiT, you may report the case to the relevant faculty or to the Research Administration and Education Quality Section at this address: olaug.husabo@uit.no .

 
Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 15.10.2019 14:46

Oppslag i Etikkportalen UiT: