Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utvekslingsavtale mellom Technische Universität München (TUM) og Institutt for informatikk

Hvem kan søke?

Avtalen er beregnet for studenter tatt opp ved bachelor- og sivilingeniørstudiene i informatikk ved campus Tromsø. Utveksling gjennomføres i 5. og 6. semester eller kun i 6. semester. Utveksling i kun 5. semester tillates ikke siden høstsemesteret ved TUM ikke avsluttes før i slutten av mars. Søkere bør ha gjennomført 120 studiepoeng før avreise og anbefales å ha C eller bedre i gjennomsnittskarakter. Kontakt institutt for informatikk for ytterligere opplysninger.

Språk

Engelsk og tysk. For utvekslingsstudenter tilbys det en god del emner på engelsk. Studentene må ha gode engelskkunskaper. For tyskspråklige emner må de ha kunnskaper tilsvarende B2. 


Inndeling av semester og perioder

Ved TUM er det akademiske året delt i 2 semster, et vinter (høst) og et sommersemester (vår), men semesterinndelingen er helt annerledes enn i Norge (for detaljer for studieåret 2019/-20 ved Fakultet for Informatikk vises det til fact sheet):

Vintersemester 1. oktober - 31. mars
Undervisningsperiode ca 15. oktober - ca 15. februar
Eksamensperiode ca fra 15. februar - ca 15. mars
Sommersemester 1. april - 30. september
Undervisningsperiode ca 15. april - ca 15. juli
Eksamensperiode ca fra 15. juli - 15. august

Merk at disse periodene kun gjelder for emner ved Fakultet for Informatikk ved TUM. Både forelesninger og eksamener kan ved behov bli lagt til lørdager.

Hvilke emner må studentene ta? 

KULL 2017 og tidligere - Ved utveksling 5. og 6. semester (1 år) 

Ved utveksling både 5. og 6. semester (1 år) settes det krav til at en må ta de forhåndsgodkjente emnene listet i tabellen under. En må minimum ta 30 ECTS informatikkemne. NB! Bachelorstudentene må ha tatt FIL-0700 før utreise. Det kan sivilingeniørstudentene også gjøre, men de har også muligheten etter hjemkomst. Et år tilsvarer 60 ECTS. Studentene bør søke flere emner enn 60 ECTS forhåndsgodkjent. 

Kode Emnenavn Omfang Semester
IN2073 Cloud Computing 4 ECTS Vintersemester
IN2117 Database Systems * 6 ECTS Vintersemester
IN0006
IN1504
Introduction to Software Engineering eller
Software Engineering Essentials (MOOC**) (en kan ikke ta begge).
6 ECTS
5 ECTS
Sommersemester
Online-emne
*) Engelskspråklig emne i databaser er ikke tilgjengelig. Det betyr at det ikke settes krav til at bachelorstudentene må ha database som del av sitt bachelorstudium. Sivilingeniørstudentene må ta INF-2700 etter hjemkomst.
**) En må ta eksamen i emnet.

I tillegg må studentene supplere med minimum 14 ECTS informatikkemner (IN-emner) i vintersemesteret og 12 ECTS informatikkemne i sommersemesteret (dette for å dekke kravet fra TUM om at 60% av emnene du tar hvert semester må ha IN-kode).

 

KULL 2018 og senere - Ved utveksling 5. og 6. semester (1 år)  
Ved utveksling både 5. og 6. semester (1 år) settes det krav til at en må ta de forhåndsgodkjente emnene listet i tabellen under. Sivilingeniørstudentene på helseteknologiretningen må ta FIL-0700 etter hjemkomst, mens de på studieretning datamaskinsystemer har muligheten til det også før utreise. Et år tilsvarer 60 ECTS. Studentene bør søke flere emner enn 60 ECTS forhåndsgodkjent.

Kode Emnenavn Omfang Semester
IN2073 Cloud Computing 4 ECTS Vintersemester
IN2117 Database Systems * 6 ECTS Vintersemester
IN2097 Advanced Computer Networking 5 ECTS Vintersemester
IN2101 Network Security 5 ECTS Vintersemester
IN0006
IN1504
Introduction to Software Engineering eller
Software Engineering Essentials (MOOC**) (en kan ikke ta begge).
6 ECTS
5 ECTS
Sommersemester
Online-emne

*) Engelskspråklig emne i databaser er ikke tilgjengelig. Det betyr at det ikke settes krav til at bachelorstudentene må ha database som del av sitt bachelorstudium. Sivilingeniørstudentene på studieretning Datamaskinsystemer må ta INF-2700 etter hjemkomst. 
**) En må ta eksamen i emnet.

I tillegg må studentene supplere med minimum 4 ECTS informatikkemner (IN-emner) i vintersemester og 12 ECTS informatikkemner (IN-emner) i sommersemesteret (dette for å dekke kravet fra TUM om at 60% av emnene du tar hvert semester må ha IN-kode).

 

KULL 2017 og tidligere - Ved utveksling 6. semester

Ved utveksling kun i 6. semester settes det krav til at du må ta følgende forhåndsgodkjente emner. Du må minimum ta 10 ECTS informatikkemner. NB! Bachelorstudentene må ha tatt FIL-0700 før utreise. Et semester tilsvarer 30 ECTS. Du bør søke flere emner enn 30 ECTS forhåndsgodkjent. 

Kode Emnenavn Omfang Semester
IN0006
IN1504
Introduction to Software Engineering eller
Software Engineering Essentials (MOOC**) (en kan ikke ta begge).
6 ECTS
5 ECTS
Sommersemester
Online-emne
I tillegg må studentene supplere med minimum 12 ECTS informatikkemner i løpet av utvekslingsoppholdet (dette for å dekke kravet fra TUM om at 60% av emnene du tar ila oppholdet må ha IN-kode).
*) Må ta eksamen i emnet.

 

KULL 2018 og senere - Ved utveksling 6. semester
Ved utveksling kun i 6. semester settes det krav til at du må ta følgende forhåndsgodkjente emner. Sivilingeniørstudentene på helseteknologiretningen må ta FIL-0700 etter hjemkomst, mens de på studieretning datamaskinsystemer har muligheten til det også før utreise. Et semester tilsvarer 30 ECTS. Du bør søke flere emner enn 30 ECTS forhåndsgodkjent.

Kode Emnenavn Omfang Semester
IN0006
IN1504
Introduction to Software Engineering eller
Software Engineering Essentials (MOOC**) (en kan ikke ta begge).
6 ECTS
5 ECTS
Sommersemester
Online-emne
xxx Mangler sikkerhetsemne i sommersemester x ECTS Sommersemester
I tillegg må studentene supplere med minimum x ECTS informatikkemner i løpet av utvekslingsoppholdet (dette for å dekke kravet fra TUM om at 60% av emnene du tar ila oppholdet må ha IN-kode).

Hvilke informatikkemner tilbys ved TUM 

Liste over tilgjengelige emner for utvekslingsstudenter.

Som en ser av listen går emnene i ulike semester og har ulikt nivå. Masteremner er normalt ikke tilgjengelige. Eksamen i emnene gjennomføres etter at undervisningen er ferdig. Ved utveksling i ett år er det lurt å spre emnene en tar i ulike semestrene slik at belastningen ikke blir for stor samtidig som at sjansen for kollisjon i undervisning er mindre da. Det finnes flere praktiske emner ved TUM, og studentene anbefaler å ta slike.

Liste over tidligere forhåndsgodkjente TUM-emner

Andre momenter

  • Det kan være mulig å kombinere bachelor med emner på masternivå.
  • Studentene må minimum ta 18 ECTS med IN-emner. Det er mulig å ta maksimalt 12 ECTS i semesteret ved andre fakultet. Det kan være vanskelig å få timeplanen til å gå opp.

Karaktersystem

Karaktersystemet i Tyskland går fra 1,0 (best) til 5,0 (dåligst). Karakterer på 4,0 eller bedre er beståtte karakterer.

Hva koster det?

Erasmus + avtale. Studenter må betale semesteravgift ved UiT.

Slik søker du

Søknadsfrist for nominasjon er 15. februar for utveksling i ett år (høst og vår), mens den er 15. september for utveksling i vårsemester. Mer informasjon
Ansvarlig for siden: Jan Fuglesteg
Sist oppdatert: 30.05.2019 21:18

Om TUM

Department of Informatics building at TUM

Land
Tyskland

By
München

Nettside
Utveksling TUM

Detaljert info informatikk TUM
Factsheet Informatikk TUM 2019/-20

Mottaksinfo Informatikk TUM
MINGA-Program

Reisebrev TUM

Ingen reisebrev enda

Fakta om avtalen

Avtaletype
Erarmus +

Gyldig til
Juni 2021

Gjelder studieprogrammene
Informatikk - bachelor
Informatikk - master (5-årig), sivilingeniør
Computer Science - master

Studienivå utvekslingsperiode
Bachelor / Master

Antall plasser
2x10 måneder (2 studenter i 2 semester).

Avtaleeier
Institutt for informatikk, campus Tromsø

Kontakt

Internasjonal koordinator NT-fakultetet
Kontaktperson Institutt for informatikk