Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjon til ph.d.studenter ved Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur har i underkant av 40 ph.d. studenter. Å legge til rette for at stipendiatene ved ISK får gode arbeidsforhold som sikrer kvalitet og gjennomføring innen normert tid har høyeste prioritet.

Stipendiatene representerer det nyeste på forskningsfronten og er viktige ambassadører for forskningen ved ISK. Instituttet har igangsatt tiltak for å ivareta stipendiatene faglig så vel som sosialt:

  • Oppstartsamtale: Ved oppstart av stipendperioden inviteres stipendiat, veiledere av nestleder for ph.d.-utdanningen ved ISK til en samtale  der det informeres om praktiske forhold omkring ph.d. utdanningen som utdanningsdelen, pliktarbeid, utenlandsopphold, veilederbytte, administrative støttefunksjoner på fakultetet og informasjon om bedriftshelsetjenesten. En del av møtet er viet til tematisering av veiledning.
  • Midtveisevaluering: Alle ph.d.-studenter ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er tatt opp på et ph.d.-program ved UiT fra og med 01.08.2018 skal gjennomføre en midtveisevaluering. Midtveisevalueringen er en obligatorisk del av ph.d.-studiet og skal gjennomføres i 3.-4. eller 4.-5. semester (avhengig av om studenten er tatt opp til 3-årig eller 4-årig opptaksavtale). Ordningen omfatter også opptatte studenter på ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap som har ekstern arbeidsgiver.  HSL har utarbeidet felles retningslinjer for midtveisevaluering som du finner her.
  • Forskersamtaler: Nestleder for ph.d. utdanningen ved ISK avvikler hver vår forskersamtaler med samtlige registrerte stipendiater ved instituttet. Samtalene er eksplisitt knyttet til progresjon i avhandlingsarbeidet. Samtalene tar utgangspunkt i fakultetets fremdriftsrapporter som både stipendiater og veiledere har fylt ut elektronisk i forkant.
  • Skriveretrett: ISK holder skriveretretter hvert semester, særlig myntet på stipendiater i siste del av avhandlingsarbeidet. Skriveretrett innebærer at et utvalg ph.d. studenter reiser sammen til Voksenkollen utenfor Oslo der det legges til rette for intensive skriveøkter. Skriveretrett innebærer effektiv skrivetid i tillegg til at det er ment å styrke samholdet mellom stipendiatene.
  • Lunsjseminar: ISK arrangerer faglig-sosial lunsj for stipendiater og veiledere en gang per semester. Temaene har blant annet vært informasjon om utenlandsopphold, kappeskriving, obligatoriske kurs, High North Academy og stressmestring.  Forslag til tema er velkommen og kan meldes nestleder for ph.d.-utdanningen ved ISK.


For øvrige spørsmål om ph.d. utdanningen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, henvises det til Ph.d.-håndboken eller seniorrådgivere Mayvi Johansen, Hilde Gunn Londal eller rådgiver Nina Norum Anda i Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon. For spørsmål om ph.d. utdanningen ved Institutt for språk og kultur, vennligst kontakt nestleder Linda Nesby.


Se også fakultetets nettsider om Ph.d.-utdanning.
Ansvarlig for siden: Linda Nesby
Sist oppdatert: 19.03.2019 10:42