Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fakultetsstyremøter 2019

Explorer eller Chrome bør benyttes når man skal lese handlingsplanene.

 

Strategien til Det helsevitenskapelige fakultet


Handlingsplan Fakultetsadmininstrasjonen

Handlingsplan Idrettshøgskolen

Handlingsplan Institutt for helse- og omsorgsfag

Handlingsplan Institutt for farmasi

Handlingsplan Institutt for klinisk medisin

Handlingsplan Institutt for klinisk odontologi

Handlingsplan Institutt for medisinsk biologi

Handlingsplan Institutt for psykologi

Handlingsplan Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord

Handlingsplan Institutt for samfunnsmedisin

Handlingsplan Institutt for vernepleie

Samlet oversikt over tiltak på Helsefak 

Fakultetsstyremøte 21. mars 2019

Fakultetsstyremøte 26. april 2019

Fakultetsstyremøte 18. juni 2019

Fakultetsstyremøte 27. september 2019
Fakultetsstyremøte 30. oktober 2019
Fakultetsstyremøte 5. desember 2019

 

 

 

 

Møteplan for 2019 ble vedtatt på fakultetsstyremøtet i juni 2018, slik at styret kunne sette av tid til felles styreseminar med UNN-styret.

 

Fakultetsstyremøte 31. januar 2018
Fakultetsstyremøte 15. mars 2018
Fakultetsstyremøte 26. april 2018 

Fakultetsstyremøte 18. juni 2018

Utdanningsmeldingen 

Fakultetsstyremøte og ledersamling 27.-28. september 2018

Revisjon av master i helsefag og oppretting av master i fysioterapi og master i helsesøsterfag

Studieplan for Master i fysioterapi

Tabell ansatte studieretning nevrologisk fysioterapi og studieretning psykomotorisk fysioterapi

Studieplan for Master i helsesøsterfag

Tabell ansatte helsesøster

Oppretting av nytt masteremne i klinisk ernæring

Studieplan MA klinisk ernæring (120 stp)

Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i MA klinisk ernæring

Studieplan for Master i Jordmorfag

Søknad om opprettelse av Master i velferd, samarbeid og deltakelse 

 

Fakultetsstyremøte 5. desember 2018

 

 

 

 

 

 
Ansvarlig for siden: Åshild Strømmesen
Sist oppdatert: 23.04.2019 17:05

 

Fakultetsstyremøter 2019 vedlegg til saker

Fakultetsstyremøter 2018 vedlegg til saker

Fakultetsstyremøter 2017

  

UiT har laget en møteportal der alle sakspapirer og møteprotokoller blir lagt ut:

Lenken til Møteportalen er

Internt: https://intranett.uit.no/intranett/moteportalen

Eksternt: https://uit.no/moteportalen