Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kompetansestøtte og etterutdanninger

Instituttet får svært mange henvendelser anngående etterutdanninger og kompetansehevingsprosjekt fra kommuner, barnehager, skoler og andre aktører. Instituttet oppfordrer alle til å bruke skjema nederst på siden. Skjema blir sendt til studieleder og rådgiver for etter- og videreutdanning.

Anslag på pris
Oppdragsgiver må beskrive hvordan de ønsker at kompetansestøtten/kurset skal organiseres, og hvilken kostnadsramme man ser for seg. Det er UiTs ansvar å enten

 1. regne ut den endelige prisen på dette tilbudet basert på de rammene for oppdraget som oppdragsgiver setter
 2. regne ut størrelsen på kompetansehevingen basert på de økonomiske rammene som oppdragsgiver har tilgjengelig.

Prisen på en universitetslektor og en professor kan være svært forskjellig, og en time forelesning kan koste mer enn en time prosessveiledning, da førstnevnte krever mer forberedelsestid hos den fagansatte.

  Frist for tilbakemelding
  Henvendelsen vil bli besvart av UiT innen to uker fra dere har sendt skjemaet.

   Fagpersoner
   Oppdragsgiver kan melde inn et ønske om en spesifikk fagperson, men man er ikke garantert å få denne fagpersonen. UiT vil vurdere oppdraget, fagpersonenes kompetanse, fagpersonenes arbeidsplaner, og ønsket tidspunkt, og tildelte oppdraget den/de fagpersonen(e) vi mener er best egnet.

    Kompetansehevingsstrategier
    Fra studieåret 2017/8 vil UiT oppleve en stor økning i etterspørsel av små kurs og kompetansestøtteprosjekt. Dette på bakgrunn av en omlegging av de statlige strategiene for kompetanseheving i barnehage, skole og PPT.

    Vi ber derfor om potensielle oppdragsgivere tar kontakt i god tid før oppdraget skal gjennomføres, slik at UiT og UiTs fagpersoner får forutsigbarhet, og f.eks. får tid til å hente inn eksterne fagpersoner ved behov.
     

    Innmeldingsskjema

    Tilbake til hovedsiden EVU
    Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
    Sist oppdatert: 15.05.2018 09:26

     
    Kontakt: 
    Nina Teistevoll
    Studieleder EVU

    Sigurd Langseth
    Rådgiver EVU