Velkommen til Norges fiskerihøgskole
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Obligatorisk og anbefalt forkunnskapskrav for emner

Noen emner har forkunnskapskrav, enten obligatorisk eller anbefalt.

Obligatorisk forkunnskapskrav

For å få meldt deg opp i et emne som har obligatorisk forkunnskapskrav må du ha bestått ett eller flere emner som bekrefter at du har relevant bakgrunn for å kunne ta emnet.

Eksempel:
BIO-3609 Basal og komparativ immunologi har følgende emner som obligatorisk forkunnskapskrav:

  1. MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi (tidligere MBI-1001)
  2. BIO-1601 Innføring i mikrobiologi (tidligere MBI-1001)
  3. BIO-2601 Generell mikrobiologi

Hvis du ikke har bestått kravet vil du ikke kunne melde deg opp. Sjekk emnebeskrivelsene for Obligatorisk forkunnskapskrav.

Hvis du stryker på ett emne som er obligatorisk forkunnskapskrav (feks: BIO-2601) for et annet emne (BIO-3609) må du kontakte studieveilederen til instituttet som "eier" emnet (BIO-3609) med forkunnskapskrav. (I dette eksempelet vil det være oss på NFH). Info om eier finner du i emnebeskrivelsen.

Normalt vil studieveilederen kunne godkjenne forkunnskapskrav slik at du får meldt deg opp ved konte i BIO-2601. Dette gjelder kun konte for et emne i påfølgende semester. Det betyr at du konter emnet du har strøket i og tar emnet med forkunnskapskrav i samme semester.

Betingelsen for at forkunnskapskravet godkjennes til slutt er at konten bestås. Hvis konten ikke bestås vil du ikke kunne ta eksamen i emnet med forkunnskapskrav. Da må du vente til du har bestått det tidligere emnet før du kan ta eksamen i det nye emnet.

Anbefalte forkunnskapskrav

Det vil være en faglig fordel for deg å ha emnet/kravene, men du kan melde deg opp selv om du ikke har disse emnene.

Skip to main content