Velkommen til Norges fiskerihøgskole
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Valgemner for studenter ved NFHs programmer

Informasjon til deg som skal velge valgemne(r) i studieplanen din. Husk å melde deg opp i StudentWeb i det eller de valgemnene du skal ta i tillegg til obligatoriske emner. Meld deg opp så raskt som mulig, det hjelper oss i vår planlegging for semesteret.

Hva kan jeg velge?

Du kan i prinsippet velge mellom alle emner på ditt nivå ved UiT, men vi oppfordrer deg til å velge våre anbefalte emner (ett eller flere avhengig av hvilket program du går på).

På programsidene på nett vil du finne relevante forslag eller anbefalte emner for ditt program eller studieretning (ikke alle retninger på FHV har oppdaterte lister på masterprogrammet).

De anbefalte emnene er de som passer best for den retningen eller programmet du skal ta. Disse emnene er de vi prøver å ta høyde for når vi legger timeplanene. Andre emner og emner som eies av andre institutter ved UiT vil kunne kollidere med de obligatoriske emnene i semesteret. Derfor er det plukket ut noen få emner for de fleste retningene på FHV-studiet blant annet for å få timeplanene til å gå opp uten kollisjoner.

De aller fleste av studentene pleier å velge anbefalte emner siden de både er relevante for programmet/retningen og ikke vil kollidere med andre emner i timeplanen (det kan finnes unntak).

Emnekoder

Bacheloremner starter på 0, 1 og 2, for eksempel BIO-2xxx. Master er 3xxx-emner. Høyere tall - høyere nivå. Du kan kun velge bacheloremner hvis du går på bachelor.

Du som går master må velge 3000-emner. Hvis det ikke finnes relevante emner på 3000-nivå, kan det tillattes ett 2000-emne i studieplanen for master. Ta kontakt med din studiekonsulent dersom du ønsker ett 2000-emne.

Du må også være kvalifisert for å ta det emnet du ønsker, for eksempel at:

  • du har forkunnskapskravene som kreves (feks grunnleggende emner på lavere nivå)
  • emnet kan tas som enkeltemne og ikke er forbehold studenter på spesifikke studieprogram.


Tenk på at det du velger bør være noe du interesserer deg for og at det er være relevant for studiet.

For deg på master bør du velge ett emne som er mest mulig relevant for det du ønsker å skrive om. Forhør deg gjerne med din veileder eller lærere du vet underviser i tema du liker. Kanskje de har nyttige tips til gode emner eller tema du kan søke på.

Hvordan finne emner?

Det finnes ingen oversikt over emnene du kan velge mellom. I prinsippet er det alle emner ved UiT.

Emner for hvert semester finner du i emnekatalogen. Velg semester. Hvis du for eksempel ønsker et biologiemne skriver du inn BIO- og ser hva som kommer opp, eller du søker på ett tema du er interessert i hvis du ikke vet koden eller hva som finnes.

Fiskerihøgskolen har emner i følgende kategorier:

BIO- Biologiemner, også fra flere ulike fakultet
FSK- ulike emner blant annet for fiskerifag (biologi, kjemi med mer)
SOK- Økonomiske emner (sammfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi)
SVF- Samfunnsfag blant annet for fiskerifag


I tillegg kan følgende koder være interessante:

BED- Emner fra Handelshøgskolen; blant annet øknomi, regnskap, marked og ledelse
MBI- Emner fra  Helsefak; blant annet biokjemi, cellebiologi, moleklærbiologi med mer
KJE- Emner fra NT-fak; blant annet kjemi, biokjemi
Det finnes også flere ulike koder å velge mellom.
Skip to main content