Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Tillitsvalgte studenter ved lektorutdanning 8-13

Liste over tillitsvalgte studenter på de ulike kullene ved lektorutdanningen:

Studieretning realfag:

Kull 2014: Veronica Viken: veronica.viken@uit.no

Kull 2015: Julie Bratteng: jbr051@post.uit.no

Kull 2016: Agnes Nilsen: ani094@post.uit.no

Kull 2017: Petter Tobias Karlsen: pka021@post.uit.no

Kull 2018: Iver Schei Nørve: ino033@post.uit.no og Henrik Jakola Skansen: hsk057@post.uit.no

 

Studieretning språk:

Kull 2014: Lilly Marie Spjelkavik Hansen: lha151@post.uit.no 

Kull 2015: Nora Narvestad: nna004@post.uit.no eller Olai Karl-Vegard Koppen oko011@post.uit.no

Kull 2016: Martine Elstad: mel059@post.uit.no

Kull 2017: Maiken Katarina Salamonsen: msa185@post.uit.no

Kull 2018: Marina Johansen: mjo286@post.uit.no og Sofie Alstad Førlie: sfo049@post.uit.no

 

Studieretning samfunnsfag:

Kull 2014: Maren Elise Jotun Bakke: mba076@post.uit.no

Kull 2015: Nora Narvestad: nna004@post.uit.no eller Olai Karl-Vegard Koppen oko011@post.uit.no

Kull 2016: Hilde Rustad Hansen: hha208@post.uit.no

Kull 2017: Tor Erik Dragøy Dahl: tda052@post.uit.no

Kull 2018: Ali Abdi Nuur: anu005@post.uit.no og Emma Kristine Mack: ema099@post.uit.no