Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forkurs i matematikk ved UiT, Campus Alta og Tromsø 2019

 


Fra og med studieåret 2016/2017 ble opptakskravene for grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning skjerpet. Dette innebærer at man nå må møte følgende krav:

  Minimum 35 skolepoeng*
Minimum karakteren 3 i norsk (393 timer)
Minimum karakteren 4 i matte (224 timer)**


Dersom du har en gjennomsnittskarakter mellom 3.0 og 3.99 i matematikk (224 timer) og dekker de andre kravene, kan du delta på forkurs før studiestart. 

*Skolepoeng er realfagspoeng + språkpoeng + kjønnspoeng og poeng for opptaksprøver. Ler mer om poengberegning på hjemmesidene til Samorda opptak.

** Har du fordypning i matematikk (S1, S2, R1 eller R2) og har karakteren 2 eller bedre møter du kravet. 


 

Praktisk om forkurset

 
Forkurset er nettbasert (MOOC), med videoleksjoner, oppgaver og tester.  Undervisningen starter 1. juli og avsluttes med nasjonal eksamen mandag 29. juli.  Merk at selve eksamen gjennomføres på campus Tromsø eller Alta selv om undervisningen er nettbasert.

I tillegg til nettkurs tilbys det stedlige sommerkurs, på campus Tromsø i regi av Sonans. Undervisningen vil skje i uke 28 og 29, man-fre. kl. 09-16. Dette forutsetter nok deltakere.  Påmelding til stedlige kurs og informasjon: Samorda opptak

Fullført og bestått forkurs gir kompetanse tilsvarende karakteren 4 i matematikk fra videregående. Vurderingsformen på prøven er bestått/ikke bestått og man må bestå den avsluttende prøven for å kvalifisere for opptak. 

Se mer informasjon og påmelding til forkurs i matematikk på Samordna opptak sine sider. Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

 

Infofilm om hvordan nettsiden/kurset funger:  https://vimeo.com/334662076/4b2613deb7

Nettside Forkurs matematikk for Lærerutdanningen: https://matematikk.mooc.no/
   - Husk å lage brukernavn på en e-postadresse, slik at du kan få tilsendt e-post dersom du mister passordet.

               

Støtte fra Lånekassen 

 
Lånekassen har godkjent utdanningen som støtteberettiget for sommeren 2019. Kursene vil være tilgjengelig på nettsøknaden for 2018-2019 fra og med 16. mai under navnet «Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene, 1 md sommer».

Ved å velge søknaden ”Stipend og lån til høyere og annen utdanning” på Lånekassens nettsider, kan du velge lærested UiT og sommerkurs. Sommerstøtten i 2019 er knyttet til 2018-2019. For å få tilgang til søknaden må du logge deg inn på Dine sider på lanekassen.no og velge søknaden for 2018-2019

 

Viktige datoer

 

15. april 2019: Søknadsfrist til høyere utdanning.
27. juni 2019:  Påmeldingsfrist forkurs. Søkere som trenger og er kvalifisert for forkurs må melde seg på gjennom portalen til Samordna opptak. Opptaket skjer fortløpende fram til studiestart.
1. juli 2019: Oppstart av forkurset i matematikk.
20. juli 2019: Hovedopptaket gjennomføres. Søkerne informeres om hovedopptaket. De som går på forkurs må på vanlig måte konkurrere seg inn på en studieplass, og innenfor den kvoten de er kvalifisert for. Disse søkerne får tilbud om studieplass eller ventelisteplass. Tilbudet vil bli gitt på vilkår av ("betinget opptak") at søkeren består forkurset.
29. juli 2019: Forkurset avsluttes med en sentralt gitt prøve. Sensur faller etter ca. en uke.
12. august 2019: Frist for å klage på sensuren og anbefalt frist for klage over formelle feil.
21. august 2019 Utsatt prøve

Eksamen

 
Tidspunkt: 29. juli 2019, kl 09.00-14.00 

 

Campus Alta

Eksamen vil foregå her: Byggetrinn 2, 2. etasje: Rom 2107 (ALTA_BT2 2107)

Å finne fram til Campus Alta: Følg E6 til rundkjøringen ved "City", kjør nedover Markveien ca. 250 m. og ta så til venstre, Universitetet er 400 m rett fram. Informasjon om parkering ved Campus Alta

PC: Universitetets maskiner benyttes under deler av eksamen. Dette betyr at eventuelle digitale hjelpemidler du ønsker å benytte må medbringes på en minnepenn.

 

Campus Tromsø 

Eksamen vil foregå her: Campus  Breivika i Teorifagbygget hus 4 i andre etasje.  Rom TEO-H4 4.213 og TEO-H4 4.248.  Bruk MazeMap for interaktivt kart. 

Det går flere busser til UIT, bruk gjerne reiseplanlegger for nærmere informasjon. Dersom du reiser med egen bil, se informasjon om parkering ved UIT.  

PC: Universitetets maskiner benyttes under deler av eksamen. Dette betyr at eventuelle digitale hjelpemidler du ønsker å benytte må medbringes på en minnepenn.

Vi gjør også oppmerksom på at PC-ene som benyttes kun har mousepad. Dersom du ønsker å bruke vanlig mus, må du selv ta denne med. Du må i så fall ta med kablet mus; det er ikke anledning til å benytte trådløs.

 

Beskrivelse av eksamen

Eksamensoppgaven består av to deler som begge deles ut samtidig ved eksamensstart. 

Del 1 (for hånd) Del 2 (digital)
Tid 2 timer (innlevering kl 11.00) 3 timer (innlevering kl 14.00)
Hjelpemidler

-Skrivesaker
- Passer
- Linjal med cm og vinkelmåler

Alle hjelpemidler (inkludert PC med isolerte IP-adresser, dvs ingen internett-tilgang)

Del 1 skal besvares uten hjelpemidler og leveres etter to timer. Deretter kan man bruke alle tilgjengelige hjelpemidler til å besvare del 2. Om man blir fort ferdig med del 1 kan man begynne på del 2, men man får ikke lov til å bruke hjelpemidler før det har gått to timer og del 1 er innlevert. Man velger selv om man vil skrive del 2 for hånd eller digitalt, men enkelte oppgaver må løses digitalt i programmene Excel og GeoGebra. Det vil være pc i eksamenslokalet - med nevnte progtramvare. Oppgaver som er løst digitalt må skrives ut og legges med som vedlegg om man velger å skrive for hånd. 

NB! Universitetets PC-er benyttes på eksamen. Dersom du ønsker å benytte digitale hjelpemidler, må du sørge for å ta disse med på en minnepenn.

NB! Selv om alle hjelpemidler er tillatt på del 2 så er det ikke tillatt med chatting, samskriving eller annen kommunikasjon. 

Ordensregler

Les eksamensreglene her
Merk t det ikke er lov å ha med mobiltelefon inn i eksamenslokalet. Det er heller ikke tillatt med klokke (gjelder både "vanlig" klokke, digitale-, smart- og puls-klokker).

 

Ofte stilte spørsmål 

 

 
Påmelding til kurset finner du på Samordna opptak sine nettsider: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-opptakskrav/opptakskravet-til-laererutdanninger-2018/

 

 
Forkurset er kun nettbasert og krever ikke oppmøte. Det vil være muligheter for å følge undervisningens livestream hver tirsdag og torsdag på dagtid, men disse undervisningene vil også bli tilgjengelig i opptak senere.
Det vil også være mulighet for å delta på kurs på campus, både i Alta og i Tromsø. Men dette forutsetter nok deltakere. Påmelding via samordna opptak. 

 
Studentene som tar forkurset ved UiT vil bli kontaktet av Sonans som vil gi hjelp og oppfølging hele sommeren. Dersom det blir kurs på campus Alta eller Tromsø, er også Sonans ansvarlige for disse kursene. 
 

 
Nei, det er et ufravikelig krav at du skal ta eksamen samme sted som du er registrert som kursdeltaker. Det betyr at  er du påmeldt kurs i Tromsø, skal du også avlegge eksamen i Tromsø.
 

 
Nei. Ny utsatt prøve er 
kun for

  • de som kan vise gyldiglegeerklæring eller
  • de som har fått medhold i klage på formelle feil (etter Universitets- og høyskoleloven)
      

 
Dette oppfattes ulikt fra student til student. I fjor var det en høy strykprosent, men om man følger undervisningen og gjør en innsats så blir man bedre forberedt. Vi anbefaler derfor å ta kurset seriøst og følge det opplegget som er satt opp. Det kan også være lurt å lese prøveveiledningen om man vil forberede seg. 
 

 
Nei, du trenger ikke å besvare hele del 2 digitalt, du kan gjøre deler av den for hånd. NB! merk deg at det er oppgaver i del 2 som skal løses med hjelp av graftegner (GeoGebra) og regneark (Excel). Dersom man velger penn og papir på del 2, skal oppgavene som løses digitalt skrives ut og legges med som vedlegg. 


 
Ansvarlig for siden: Nina Merete Rebni
Sist oppdatert: 05.07.2019 13:19

 

KORTLENKE: https://uit.no/ilp/forkurs

 

Kontakt

Tromsø

Marie Nyberg Håland

Studiekonsulent
Telefon: 77660241
marie.n.haland@uit.no

 
Lena Hustad

Studiekonsulent
Telefon: 77660276
lena.hustad@uit.no

Nina Borch Johansen

studiekonsulent
telefon: 77646996
nina.b.johansen@uit.no

                  

ALTA

Svitlana S. Pedersen

studiekonsulent
telefon: 778450142
svitlana.s.pedersen@uit.no

Vidar Vaage

studiekonsulent
telefon: 78450171
vidar.vaage@uit.no